Nieuwe politieke partij heet Stem0167

STEENBERGEN – ‘Omdat het anders moet en anders kan’. Met deze slogan en een logo dat een vette knipoog is naar het gemeentelijke beeldmerk, gaat de nieuwe partij Stem0167 de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tegemoet. De naam is een verwijzing naar het netnummer dat de zes kernen van de  gemeente verbindt. Daarmee benadrukt de partij haar basisvoornemen om niet voor, maar mèt alle inwoners beleid te willen maken. “Het begint met de stem van de burgers,” concludeert Stem0167.

In het lijstje “belangrijke punten” waarmee de partij haar campagne aftrapt, wordt deze burger dan ook gewezen op de invloed die men uit kan oefenen met het uitbrengen en laten horen van de eigen stem. Zo wordt het speerpunt dat communicatie met de burger ‘open, eerlijk en transparant’ moet zijn, gevolgd door de retorische vraag “Of wilt u blijven volhouden met ‘ze doen toch wat ze willen?’”. Ook roept de partij de burgers op om mee te zoeken naar innovatieve oplossingen voor het energievraagstuk, anders dan windmolens en zonneparken.

Geen herindeling

Een van de voornaamste zorgen die Stem0167 beweegt is de angst dat de gemeente Steenbergen in de nabije toekomst opgeslokt gaat worden in één grote Brabantse Wal-gemeente en daarmee alle grip op haar eigen toekomst kwijtraakt. Niet voor niets prijkt de stelling ‘Géén gemeentelijke herindeling’ bovenaan het lijstje speerpunten.

Steenbergen in Debat

In juni jongstleden publiceerde deze courant het voornemen van Steenbergenaar Toon van der Wegen om met een nieuwe politieke partij te komen. Gedreven door onvrede over het huidige beleid dat volgens hem bepaald wordt door college en ambtenaren en niet, zoals het hoort, door het hoogste, democratisch gekozen, orgaan van iedere gemeente: de gemeenteraad.
 Het zaadje voor Stem0167 ontkiemde in de grond van Facebookpagina ‘Steenbergen in Debat’ die Van der Wegen sinds enkele jaren onderhoudt. Hier stelt hij met regelmaat onderwerpen op de politieke agenda aan de kaak of vraagt de Facebookgebruikers de mening middels een poll.

Kopstukken

Op de partijfoto van Stem0167 prijken op dit moment acht kopstukken. Een aantal dat naar hoop en verwachting van de startgroep toeneemt in de loop naar de bekendmaking van de officiële kandidatenlijsten begin volgend jaar. Naast initiatiefnemers Toon van der Wegen en Bas van Opdorp is nog een aantal lokaal bekende gezichten te zien. Zoals bijvoorbeeld oud-raadslid Luc Aben die zich in 2018, uit onvrede met zijn plek op de kieslijst van de VVD, terugtrok als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook Paul van Nieuwenhuyzen, bekend van zijn jarenlange strijd tegen Rijkswaterstaat rond de compensatie van de waardedaling van zijn woning na aanleg van de A4, is van de partij. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was hij nog lijsttrekker van de ‘Steenbergen in Beeld’. Die partij redde het toen niet om een zetel te bemachtigen.

Stem0167 beschikt inmiddels over een eigen website en social media waarlangs belangstellenden geïnformeerd worden over standpunten en activiteiten.

Foto: De aspirant-kandidatenlijst van Stem0167 telt inmiddels acht namen: Toon van der Wegen; Klaas Rozeboom; Luc Aben; Paul van Nieuwenhuyzen; Sonja Dekker; Jordi Rozeboom; Bas van Opdorp. Foto © Stem0167

Het logo van Stem0167 vertoont qua kleurstelling en vormgeving grote overeenkomsten met dat van de gemeente Steenbergen.


[ door Dasja Abresch ]

Beelden bij dit artikel