Nieuwe leven voor Cruijslandse kreken

KRUISLAND – Met een ferme ruk onthulden wethouder Petra Lepolder en Huub Hieltjes, bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta, gisteren een bord aan de Brugweg in Kruisland waarop staat dat de eerste fase van het project Cruijslandse kreken gerealiseerd is. In vijf maanden tijd is maar liefst 5,4 kilometer kreken onder handen genomen door aannemerij J. van den Brand uit Teeffelen. Het doel van het project was niet alleen het herstel en vergroten van de kreken maar ook het aanleggen van Ecologische Verbindingszones waardoor het leefgebied van plant en dier uitgebreid wordt. Bovendien wordt het gebied er de komende jaren aanzienlijk aantrekkelijker op. “Niet alleen voor de mensen van buitenaf maar vooral voor de eigen mensen die er kunnen genieten van natuur en hobby”, benadrukte de wethouder voorafgaand aan de officiële opening. Bijzonder aan het project is de wijze waarop het tot stand is gekomen, namelijk in samenwerking met grondeigenaren, omwonenden en maatschappelijke organisaties. In een aantal sessies hebben zij samen de kernwaarden bepaald voor het gebied  van waaruit de visie is ontstaan. Reden voor Hieltjes om de deelnemers aan dit project uit te nodigen voor een fotomomentje.

Foto Dasja Abresch © Steenbergse Courant