Nieuwe gymshirts van Oudercomité voor leerlingen Gummarusschool

STEENBERGEN – Alle leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van basisschool Gummarus zijn vandaag voorzien van een nieuw gymshirt. De shirts zijn aangeboden door het Oudercomité. ,,Een goed voorbeeld van een mooie samenwerking tussen school en ouders,’’ aldus directeur Wietse Visser.

,,Het oudercomité, als ook de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en het Ouderpanel, zijn voor een basisschool van groot belang. Zij vertegenwoordigen de ouders in de school. Het samen optrekken in de ontwikkeling van de kinderen is voor Gummarus erg belangrijk,’’ zo geeft hij aan. ,,Door dit mooie gebaar van het Oudercomité kunnen nu alle kinderen tegelijk pronken met hun eigentijdse gymshirt, uiteraard voorzien van het sprekende Gummarus-logo met ons bijpassende  motto: Samen maken we de wereld!’’

Groepsfoto: Carolien van der Weegen