Nieuwe controles nodig op Sunclasspark

NIEUW-VOSSEMEER – Op last van de rechter moet de gemeente Steenbergen alsnog gaan controleren op de permanente bewoning van en de huisvesting van één huishouden per woning op het Sunclasspark in Nieuw-Vossemeer.

Om over de situatie op het park binnen zes maanden een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, zoals de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geëist, dienen de (hernieuwde) controles zo snel mogelijk te worden uitgevoerd.

Ook mede in verband met de aanstaande vakantieperiode en de dan lagere ambtelijke capaciteit, hebben B en W besloten hiervoor een extern bureau in te schakelen. De kosten daarvan bedragen 4950 euro voor drie controles van alle 88 huisjes op Sunclass en dat is volgens het college aanzienlijk minder dan wanneer dit door eigen medewerkers van de gemeente gebeurt.

Burgemeester en wethouders hebben met betrekking tot hetzelfde, langslepende dossier besloten twee dwangsommen van elk 13.200 euro te betalen en dus niet in hoger beroep te gaan tegen een eerdere beslissing van de rechtbank, over het niet (tijdig) reageren op handhavingsverzoeken.

Desalniettemin onderschrijven de uitspraken van de rechter, aldus B en W, dat de gemeente het bestemmingsplan juist heeft toegepast en dat het recreatieve gebruik van de huisjes op Sunclass geen vereiste is. Dit in tegenstelling tot wat de recreanten die er wonen al jaren stellen in hun voortdurende strijd tegen de bewoning door arbeidsmigranten.

Waarbij aangetekend dat de gemeente in overleg met de eigenaren van de huisjes die hiervoor worden gebruikt enerzijds, en de recreatieve bewoners anderzijds, graag tot een voor iedereen acceptabele oplossing willen komen, ook al gaan de verschillende betrokken partijen mogelijk nog in hoger beroep tegen de diverse vonnissen.