Nieuwe burgemeester moet humorvolle ‘aanjager met verbindend vermogen’ zijn

STEENBERGEN – ‘Een aanjager met verbinden vermogen’, dat moet de nieuwe burgemeester van Steenbergen boven alles zijn, zo valt te lezen in de profielschets die de zogeheten vertrouwenscommissie heeft opgesteld.  De vacature wordt op 2 april opengesteld, in het gunstige geval vindt de benoeming in juli plaats, anders in oktober.

Ervaring in het openbaar bestuur, liefst als burgemeester, heeft de voorkeur van de vertrouwenscommissie, die bestaat uit leden van alle raadsfracties.

Zij hebben uiteindelijk ook zeggenschap over wie het burgemeesterschap gaat bekleden. Dat geldt niet voor Cors Zijlmans, die namens het college als adviseur optreedt, noch voor gemeentesecretaris Rob Bogers of griffier Lenneke van der Meer, die ook allemaal deel uit maken van de vertrouwenscommissie.

Heling en verzoening

Bij de aanstelling van Saskia Bolten was het college niet vertegenwoordigd in dit gezelschap. De bestuurscrisis die leidde tot haar vertrek wordt ook genoemd in de profielschets. Van haar definitieve opvolger wordt verwacht dat hij de gevoelens respecteert die daar nog altijd mee gepaard gaan en dat hij het ingezette proces van heling en verzoening een positieve impuls geeft.

Vernieuwingskracht

De ideale kandidaat dient, afgaand op de functie-omschrijving en gevraagde kwalificaties, ‘omgevingsbewust’ te zijn, blijk te geven van bestuurlijke gevoeligheid, vernieuwingskracht te tonen, over doorzettingsvermogen te beschikken en ‘vooral ook veel humor te hebben’, aldus voorzitter Wilma Baartmans van de vertrouwenscommissie.

Sollicitanten

Volgende week donderdag zet de raad de puntjes van de profielschets op de ‘i’, weer een week later komt Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant het document in ontvangst nemen. Vanaf begin april kunnen gegadigden hun belangstelling kenbaar maken, waarna omstreeks 1 mei bekend zal worden hoeveel mannen en vrouwen van welke politieke partijen er hebben gesolliciteerd. Alle verdere informatie over de sollicitanten blijft strikt geheim, totdat bekend wordt welke kandidaat de vertrouwenscommissie voordraagt.