Nieuwe bestemming gezocht voor graanmaalderij uit pand Jan Trouw

STEENBERGEN – Na 90 jaar heeft het pand op de kruising van de Wipstraat en de Molenweg, in de volksmond bekend als het huis van Jan Trouw, een nieuwe eigenaar gekregen. De uit Roosendaal afkomstige familie Rozeboom, een jong gezin met vier kinderen, is al enkele weken druk bezig met verbouwen.

Op het oog verlopen de werkzaamheden uiterst voorspoedig, in hoog tempo werd er de voorbije weken al een nieuw dak gelegd. ,,Maar voordat alle puntjes op de i staan, zijn we waarschijnlijk wel een paar jaar verder hoor,’’ zegt Bastiaan Rozeboom, die eerder al een iets kleinere woning van boven tot onder renoveerde en ook deze uitdaging niet uit de weg gaat. ,,Wij houden van aanpakken,’’ klinkt het nuchter. Ze doen zoveel mogelijk zelf, met hulp van vrienden en kennissen.

Afgelopen week kreeg de familie Rozeboom een delegatie van heemkundekring De Steenen Kamer en de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen op bezoek. Menig lid van beide clubs wilde graag eens een kijkje in het pand nemen, dat stamt uit 1874 en waar Jan Trouw in 1936 werd geboren – als zoon van molenaar Johannes Trouw die het pand in 1923 betrok – en sinds 1965 samen met zijn vrouw Annie woonde. Hun zoons, Björn en Jan-Pieter, groeiden er op.

De opstallen maakten in vroeger jaren deel uit van het ‘complex’, waartoe ook de Boetse Molen (officieel molen ‘Rust Niet’ geheten) behoorde. Die stond voor de latere ingang van de Enka-fabriek, nu Couveringepark. Er tegenover was een boerderij, waar Jan Trouw koeien en varkens hield.

De belangstelling van de amateurarcheologen en – heemkundigen ging met name uit naar de oude graanmaalderij, die nog compleet in het huidige woonhuis is te vinden. De nieuwe eigenaar kan er niets mee en wil de ruimte graag anders benutten.

Vanuit de Stichting Stadsarcheologie zijn daarom al contacten gelegd ten bate van het behoud van de installatie, die mogelijk in Halsteren terecht zou kunnen. Maar ook een combinatie met de op handen zijnde restauratie van het eeuwenoude bak(kers)huisje in De Heen – op het terrein van restaurant De Uitwijk – is wellicht een optie. Mede-initiatiefnemer van dit project, Frans van Nieuwenhuyzen, ziet de verhuizing van de graanmaalderij naar deze plek in ieder geval wel zitten.

Foto: Voor de oude maalinstallatie wordt een nieuwe bestemming gezocht.

Foto: Het ‘pand van Jan Trouw’ in vroeger jaren, met linksachter nog een stukje van wat nu de woonwijk Boetse Molen is, vernoemd naar de molen die in het verleden voor de latere ingang van de Enka stond en eigenlijk ‘Rust Niet’ heette, maar langdurig in eigendom was van de familie Boets. Ook de oorspronkelijke eigenaren van het woonhuis en de opstallen die momenteel worden verbouwd. Rechtsachter ligt tegenwoordig Couveringepark.  Wanneer deze foto is gemaakt? Wie het weet, mag het zeggen.