Nieuwe afspraken over sociale huurwoningen

STEENBERGEN – Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over huurwoningen in de gemeente Steenbergen, en dan speciaal voor de doelgroep met een laag inkomen. In het akkoord staat onder andere dat het van belang is dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn maar dat deze ook voldoen aan allerlei duurzaamheidseisen. Dat is een van de afspraken waar naast de gemeente Steenbergen ook woningstichtingen en huurdersverenigingen hun handtekening onder hebben gezet.

Ook deze samenkomst van verschillende partijen vond noodgedwongen digitaal plaats. De ondertekenaars zijn vervolgens om de beurt op het gemeentehuis geweest om hun handtekening te zetten.
Deze kaderafspraken worden iedere vier jaar gemaakt en gelden nu van 2021-2024. De Woningwet 2015 is de basis van deze afspraken.

De afspraken gaan onder andere over beschikbaarheid (aantal woningen en de toewijzing), betaalbaarheid (huurprijs en gemeentelijke lasten), de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

De huurders zijn vertegenwoordigd in de huurdersvereniging Steeds rianter wonen en huurdersvereniging Fijn wonen. De betrokken woningstichtingen zijn Stadlander en Woonkwartier.

In de ledeneditie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 29 januari staat hierover een uitgebreid artikel met meer informatie