Nieuwbouw Siemburg nadert voltooiing

KRUISLAND – B en W hebben de beheersstichting van het nieuwe Siemburg in Kruisland een 10.000 euro toegekend voor de inrichting van de multifunctionele accommodatie die een dezer dagen wordt opgeleverd en waarvan de officiële opening plaatsvindt op zaterdag 11 januari 2014.

De beheersstichting heeft in totaal ongeveer honderdduizend euro nodig voor de inrichting. Mede dankzij toezeggingen van diverse fondsen, is het grootste deel van dit bedrag inmiddels verworven, maar als gevolg van verminderde huurinkomsten en een lagere baromzet in 2012 komt de organisatie nog tienduizend euro tekort.

Burgemeester en wethouders willen dit verschil wel bijpassen en melden de gemeenteraad dat deze kosten ten last zijn gebracht van het krediet voor de nieuwbouw van het gemeenschapshuis.

Onzekerheden

De buitenschoolse opvang (bso) van Zo Kinderopvang, Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen en het Zorgpunt (reeds in gebruik) worden de vaste gebruikers van Siemburg. Ook de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen zal er de nodige activiteiten gaan ontplooien, hierover is echter nog geen contractuele overeenstemming bereikt. Dat laatste geldt overigens ook voor de relatie met de bso.

In overleg tussen de beheersstichting en wethouder Miriam Termeer is vooralsnog een bezuiniging van bijna 15 procent bereikt op de jaarlijkse subsidie van ruim 31.000 euro. Vanwege de genoemde onzekerheden kan het echter alsnog zo zijn, dat de gemeente volgend jaar een hogere bijdrage moet betalen aan Siemburg.

Bezuinigingen en btw

Van de geplande structurele bezuiniging van 161.681 euro op alle gemeenschapshuizen in de gemeente, is nu een bedrag van 71.795 euro behaald. Daar tegenover staat weer dat de gemeente een (eenmalig) btw-voordeel van bijna 80.000 euro geniet ten opzichte van het oorspronkelijke budget voor de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie in Kruisland. Dit betekent echter wel dat de beheersstichting de verhuur van ruimtes in Siemburg moet belasten met 21 procent btw, een nadelig gevolg voor alle gebruikers.