Nieuw Carnavalsfeestje van Ladies Oonlie

STEENBERGEN – Carnavalsgroep Leedies Oonlie organiseert op zaterdag 28 januari een carnavalsfeestje bij café De Keuning aan de Wouwsestraat. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dit leutfeestje ook bestemd voor alle mannen in Strienestad en omgeving.

Volgens de Leedies – een groepje dames – die onder de naam Leedies Oonlie de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen aan de optocht van Strienestad zit er een ‘zwart gat’ tussen het Vlaojebal en het Snorrebal. Omdat de Leedies nu de helft van 11 jaar bestaan willen ze daarom een speciaal feest geven in De Keuning.

‘Femiliepertret’
Het Leedies Oonlie-feest begint om 20.00 uur. “De Keuning zorgt voor een biertje, dj Chris Antonissen draait de plaatjes en er zullen enkele dweilbandjes spelen”, zo laten de dames weten. Om ook op de avond een ‘Femiliepertret’ te maken is iedereen welkom.

Zesde optocht
En na het Leedies-feestje – waarvoor de organisatoren op een grote opkomst hopen – gaan de dames nog lekker door. Ze zullen evenals vorige jaren ‘de feestjes aflopen bij bouwclubs en dweilbands’en lopen ook dit jaar weer mee in de Strienestadse Carnavalsoptocht.