‘Niet meer statushouders door gezinshereniging’

STEENBERGEN – Het aantal statushouders dat de gemeente Steenbergen verplicht moet huisvesten neemt niet toe door gezinshereniging, stelt wethouder Cor van Geel. De angst daarvoor is volgens hem ongegrond.

Initiatiefnemer Danker Kouwen van het referendumverzoek over de vluchtelingenkwestie, dat morgenavond in de raad wordt behandeld, sprak hierover onlangs zijn zorgen uit, in de Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl

De gemeente verwacht dat zij de komende jaren met een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging te maken krijgt van het aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) dat zij wettelijk verplicht moet huisvesten. Dat aantal zou zodoende kunnen oplopen tot enkele honderden.

Volgens Kouwen worden dat er nog eens drie keer zoveel, als gevolg van gezinsherenigingen. ,,Dat is dus niet waar,’’ aldus wethouder Van Geel. ,,Ook bij gezinsherenigingen blijft het totale aantal statushouders dat wij volgens onze wettelijke verplichting moeten huisvesten hetzelfde.’’

Extra woningen

Wethouder Petra Lepolder is ondertussen druk met Stadlander en Woningstichting Dinteloord bezig om te kijken of er binnen afzienbare tijd 100 extra sociale huurwoningen in de gemeente gebouwd kunnen worden, om de toestroom van statushouders op te vangen en ook lokale woningzoekenden eerder aan een huis te kunnen helpen.

Of dat binnen een jaar gaat lukken, zoals de raad het college middels een motie heeft opgedragen, is volgens Lepolder zeer de vraag. ,,Maar dat er resultaat gaat komen uit alles waar we mee aan de slag zijn, is wel zeker.’’ De wethouder zegt ook in gesprek te zijn met een partij die weliswaar geen sociale, maar wel voor de doelgroepen betaalbare huurwoningen zou willen bouwen.