Nicky Broos, VVD: “Wees voorzichtig met aanwijzen gemeentelijke monumenten”

STEENBERGEN – Dat de gemeente Steenbergen zich sterk maakt om haar erfgoed te behouden, daar is de fractie van de VVD bijzonder content mee. Het neemt niet weg dat raadslid Nicky Broos gisteravond namens deze partij een lans brak voor de eigenaren van panden die in de nabije toekomst wel eens het stempel ‘gemeentelijk monument’ kunnen krijgen.  Ter tafel lagen de uitgangspunten voor de actualisatie van het Erfgoedbeleid die eind deze maand door de raad bekrachtigd worden.

Een schoolvoorbeeld van overheidsparticipatie noemde Broos de nota die in samenspraak met vele belanghebbende partijen tot stand is gekomen. “We zijn er bijzonder content mee. Anderzijds, als iets ‘to good to be true’ lijkt, moet je opletten.”

Niet bewust

Dat opletten geblazen, geldt volgens de VVD met name voor de eigenaren van de vierhonderd panden die geïnventariseerd zijn als beeldbepalend gebouw. Op dit moment kent de gemeente Steenbergen slechts zeventig monumenten waarvan ongeveer de helft gemeentelijk. Een aanzienlijke uitbreiding van de lijst dus en dat terwijl de 83 procent van de eigenaren zich er niet van bewust is een beeldbepalend pand te bezitten.

Regels niet zomaar aanpassen

“Dat zijn cijfers waar de VVD van schrikt,” aldus Broos. “Deze mensen hadden die informatie misschien wel dat willen hebben voordat ze het pand kochten. Daar mogen we niet zomaar overheen stappen.” De partij is van mening dat in de overgangsfase naar het nieuwe beleid met de eigenaren gesproken moet worden. “Je kunt tijdens de wedstrijd niet zomaar de regels aanpassen,” meende het raadslid.

Meest interessant

Volgens verantwoordelijk wethouder Cor van Geel wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. “Alle gebouwen op de inventarisatielijst zijn beeldbepalende gebouwen, maar krijgen niet allemaal de status van gemeentelijk monument. Wanneer er drie gelijkwaardige panden zijn, zullen we de meest interessante aanwijzen. Die komt dan ook in aanmerking voor een compensatieregeling. Want als we overgaan tot een verplichte aanwijzing dan moet daar wel iets tegenover staan.”

Fundamenteel fout

Desalniettemin meent Broos dat het college het paard achter de wagen spant door in de uitgangspunten vast te leggen dat er beeldbepalende gebouwen zijn die als gemeentelijk monument aangewezen kunnen worden. “Eerst komt er gemeentelijk beleid waardoor restricties ontstaan. Daarna gaat de wethouder met de eigenaren in overleg. Dat is toch fundamenteel fout?”

Ook vroeg het raadslid zich af “of alle raadsfracties er ten volle van doordrongen zijn wat de financiële consequenties zijn wanneer er 400 potentiele monumenten ten laste van de gemeente komen?”

Behoorlijk bestuur

Partijgenoot Luc Aben ging nog een stapje verder. Hij sprak van beleid dat strijdig is met het beginsel behoorlijk bestuur. “We weten op dit moment niet eens hoe de financiering in elkaar zit terwijl bij het nemen van een besluit de consequenties duidelijk moeten zijn, met name wanneer deze burgers betreffen.” Wethouder Van Geel kaatste de bal terug: “U kunt het ook onbehoorlijk bestuur noemen wanneer je niet voldoende moeite doet om erfgoed te behouden.”

In de besluitvormende vergadering van 28 september wordt het voorstel opnieuw bediscussieerd.