Namens jubilarissen Gummarusschool: “Hartelijk bedankt!”

STEENBERGEN – Een dikke pluim voor het Feestcomité, de Oudercommissie peuterspeelzaal, alle kinderen van de Gummarusschool en ieder die mee heeft gewerkt aan onze jubileumviering. 

Hartelijk bedankt voor deze gezellige dag. Het was fantastisch!

De jubilarissen: juf Ria, juf Carla, juf Marja, meneer Will, Ank en Ria.