Motie VVD en StAn voor meer parkeerruimte op de Markt

STEENBERGEN – VVD en Steenbergen willen dat het college onderzoekt of er in de wintermaanden ook aan de oostkant van de Markt geparkeerd kan worden.

Sinds de heropening van de Markt is het aan deze zijde juist verboden om te parkeren. Deze regel wordt van meet af aan echter massaal genegeerd door automobilisten. Zelfs scherpere controles en het uitschrijven van bekeuringen lijkt hierin geen verandering te brengen. Volgens genoemde coalitiepartijen leidt deze situatie niet tot noemenswaardige problemen.

VVD en Steenbergen Anders, die hieromtrent morgenavond een motie gaan indienen in de gemeenteraadsvergadering, vinden bovendien dat extra parkeerruimte op de Markt in de wintermaanden welkom is. Zij vragen B en W de ondernemers op de Markt bij het onderzoek te betrekken en de resultaten terug te koppelen naar de gemeenteraad, waarna de eventuele aanpassing meegenomen kan worden in de totale evaluatie van plan StadHaven, eind dit jaar.