Motie D66: stijging afvalkosten niet afwentelen op burger

STEENBERGEN – Na een lange vergadering waarin de partijen hun kruit droog hielden voor het echte vuurwerk tijdens de verkiezingscampagne, werd de Begroting 2018 gisteravond unaniem aangenomen. Het enige additionele wapenfeit was een aangenomen motie van D66 die het college opdraagt onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de afvalstoffenheffing voor huishoudens niet te laten stijgen.

Vanaf begin volgend jaar gaat de gemeente Steenbergen omgekeerd inzamelen die moet leiden tot een betere scheiding van afvalstoffen. Dat is goed voor het milieu en zou beter voor de portemonnee moeten zijn aangezien meer afval dan verkocht kan worden als grondstof voor nieuwe producten.

Te verklaren

De realiteit is echter dat de afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens volgend jaar met acht euro stijgt en voor meerpersoonshuishouden zelfs met tien euro. Kort door de bocht: De burger moet meer werk leveren en gaat daar dan ook nog eens meer voor betalen. De stijging is overigens goed te verklaren, onder meer door de extra kosten ten behoeve van de transitie naar het nieuwe inzamelen, door het opbouwen van een reserve om kleine investeringen op te vangen en door een naheffing van de afvalverwerker.

Demotiverend

Het neemt niet weg dat het volgens D66 voor de burger demotiverend werkt. “We zitten in een fase dat medewerking van die burger juist essentieel is voor het welslagen van het omgekeerd inzamelen,” aldus Van der Spelt. “Uit rapporten blijkt dat dit nog niet overal optimaal loopt, maar als we maar doorzetten komen we er wel.”

Zelfs in een ideale situatie zal de opbrengst  van het omgekeerd inzamelen echter nog schril afsteken tegen de kosten van het hele proces. “Het zijn die vaste lasten die maken dat de kosten stijgen. Dat vinden wij jammer. Vandaar dat we ons afvragen of het mogelijk is een deel van die kosten ergens anders in de begroting te parkeren.“

Minder zwerfafval

D66 beargumenteert dat de nieuwe milieuparkjes voor een mooiere en betere leefomgeving zorgen. “Die lelijke containers verdwijnen ondergronds. Het gedeelte boven de grond wordt mooi omzoomd met groen. Bovendien zal er minder zwerfafval zijn. Kortom, het levert grote voordelen op voor de openbare ruimte. Mogelijk kan het bedrag dat we nu tekort komen daar vandaan komen.”

Of deze manier van toebedelen de transparantie van de begroting ten goede komt, is de vraag, daar is ook D66 het wel mee eens. “We zeggen ook niet hét antwoord te hebben. We hebben de oplossing bewust open gehouden door het college te vragen onderzoek te doen naar andere manieren van dekking dan via de afvalstoffenheffing.”

Fel tegenstander

Gewoon Lokaal! en de PvdA stemden tegen de motie. De Volkspartij, een fel tegenstander van het omgekeerd inzamelen, stemde ermee in vanwege het kostenbesparende aspect voor de burger. De argumentatie om tot het voorstel te komen, steunt de partij echter niet.

Vooralsnog betaalt de burger in 2018 gewoon het hogere bedrag. Mocht uit onderzoek blijken dat de kosten inderdaad uit een andere pot gedekt kunnen worden dan zal de heffing pas in de Perspectiefnota van volgend jaar aangepast worden.