Morgen start de Voedselbank actie ‘Doe een boodschap voor een ander’.

STEENBERGEN – Stichting Goed Ontmoet vraagt aandacht voor de supermarktactie ‘Doe een boodschap voor een ander’. De bedoeling is dat deelnemers aan de actie een extra product in hun winkelkarretje doen, dat dan bestemd is voor de voedselbank. De actie loopt tussen 14 en 24 december. Ook supermarkten uit de gemeente Steenbergen doen mee.

Van de verzamelde producten worden kerstpakketten samengesteld voor gezinnen die ook rond de kerstdagen voedselhulp kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat naast de dagelijkse producten als bijvoorbeeld thee, limonade, pasta, soep en broodbeleg ook wat luxere producten in het pakket kunnen worden opgenomen. Die producten hoopt de Voedselbank dan via de actie binnen te krijgen.
En voor wie de voedselbank buiten de actie om zou willen steunen wordt gewezen op het bankrekeningnummer NL78RABO 0140241833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet.