Mogelijk tussen 20 en 80 euro belastingverlaging voor inwoners. 100 Euro verhoging voor bedrijven.

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen laat weten dat veel inwoners in de gemeente minder gemeentelijke belasting gaan betalen in het nieuwe jaar. Vooral huurders betalen minder. De bedrijven komen er slechter af, want zij hoesten de belastingverlaging op, aldus het persbericht dat zojuist is verschenen. Dat betekent dat ze per jaar 100 euro meer moeten betalen.

In november 2019 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de gemeentelijke lasten voor de inwoners op een laag niveau te houden. Het gaat om rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. De laatste jaren stegen deze elk jaar, vooral door de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad vroeg daarom om actie.

Andere verdeling

In het onderzoek, dat is uitgevoerd in 2020, is vooral gekeken naar een andere verdeling van de gemeentelijke riool- en afvalstoffenheffing. De rioolheffing wordt opgelegd voor het afvoeren van afvalwater en regenwater. De eigenaren van een woning of gebouw gaan hieraan meebetalen.
Wethouder financiën Koos Krook zet uiteen: “In 2020 betaalde iedereen nog hetzelfde bedrag voor de rioolheffing. Een alleenstaande in een huurwoning kreeg dezelfde rekening als het grootste bedrijf in Steenbergen. Iedereen betaalde € 159. Dat wordt vanaf 2021 dus anders. De lasten worden vanaf 2021 eerlijker verdeeld. Dat betekent dat de bedrijven meer gaan betalen. Ook de eigenaar van een woning, bijvoorbeeld de woningcorporatie, gaat meebetalen aan de rioolheffing.”

Vooral huurders profiteren

Het voordeel van de nieuwe belastingverdeling voor huurders in Steenbergen varieert van € 58 voor een gezin tot € 83 voor een alleenstaande per jaar. Een alleenstaande met een eigen woning heeft een voordeel van € 20 per jaar. Een gezin met een eigen woning gaat iets meer betalen, namelijk € 5 per jaar. Dat laatste ligt nog ver onder het inflatiepercentage.

Bedrijven krijgen 100 euro belastingverhoging

De rekening van het voordeel wordt voor een groot deel neergelegd bij de bedrijven. Die gaan € 100 meer betalen (van € 159 naar € 259) voor de rioolheffing.
Wethouder Krook: “Het is inderdaad zo dat bedrijven meer gaan betalen, maar de lasten zijn hier nog steeds op een laag vergeleken met de gemeenten in de regio waar het gemiddelde € 372 is.” Krook zegt vooral trots te zijn op het resultaat: “Kijk om je heen, bijna overal zie je dat de gemeentelijke lasten fors moeten stijgen om de begroting rond te krijgen. Steenbergen kan de lasten voor een groot deel van de inwoners verlagen. Dat is in deze tijd redelijk uniek”.