Mogelijk 719 nieuwe woningen in Steenbergen-west

STEENBERGEN – Vorige week werd bekend dat de Brabantse Wal-gemeenten het erover eens zijn dat het grootste deel (34 hectare) van een nieuw gemeenschappelijk bedrijventerrein op Steenbergs grondgebied moet komen te liggen. Waar is nog niet exact bekend, maar grofweg zal het gaan om een gebied ten zuiden van de Leerlooierij (Reinierpolder 2), ten westen van het Doornedijkje, ten noorden van de Aanwas en ten oosten van de A4.

Ook zijn er plannen om in fases een grote nieuwe woonwijk ten westen van de stad te realiseren. Gedacht wordt aan een gebied van 21 hectare tussen Julianastraat, Doornedijkje, Olmendreef, Franseweg en de Burgemeester van Loonstraat. In totaal kunnen daar 719 woningen gerealiseerd worden.