“Moet er eerst een ongeluk gebeuren?”: Werkgroep N257 wil visie op verkeer voor hele kern Steenbergen

STEENBERGEN – De werkgroep Herinrichting N257 is niet tevreden over de uitkomst van het onderzoek naar een westelijke rondweg rond de kern Steenbergen. Dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de aanleg van een dergelijke weg economisch onverantwoord is, neemt volgens de werkgroep niet weg dat er een oplossing voor het probleem van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid moet komen. De gemeente zou daarbij de verkeerscirculatie van de hele kern Steenbergen moeten betrekken.

“Een gemeente met ambitie en potentie, met oog voor leefbaarheid veiligheid en bereikbaar. Dat is waar wij naar streven,” aldus Hans Oerlemans, woordvoerder van de werkgroep N257. Hij deed deze oproep tijdens de oordeelvormende vergadering van afgelopen woensdag. “We zijn in januari van dit jaar opgericht om de problematiek van bereikbaarheid en verkeersveiligheid met de gemeente te bespreken. Sinds dat moment pleiten we er al voor om niet alleen te focussen op de Zeelandweg Oost, de Kade en de Burgemeester van Loonstraat maar om de totale verkeersstructuur in en om de kern Steenbergen opnieuw te bekijken.”

Geen antwoord

Volgens Oerlemans hebben ontwikkelingen in en om het centrum, waaronder de A4 en diverse bouwprojecten, hun invloed gehad op de afwikkeling van het verkeer. Volgens het onderzoek rijden er per etmaal 6500 motorvoertuigen door de woonkern van Steenbergen. “Dat vinden wij heel veel,” aldus Oerlemans. “Het is een grote belasting op de woonomgeving voor wat betreft lawaai, veiligheid en de uitstoot van fijnstof.”

Ongeluk

“Tellingen hebben uitgewezen dat de wegen die ingericht zijn voor veel verkeer stil zijn terwijl de wegen in de kern steeds meer belast worden door tal van ontwikkelingen die in de toekomst nog in kracht toe zullen noemen.” De woordvoerder noemde in dit kader onder meer de A4, de uitbreiding van de bedrijventerreinen, de aantrekkingskracht van de haven en de nieuwe Lindenburgh. “Waarom moet er eerst een ongeluk gebeuren voordat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en serieus naar de bereikbaarheid en veiligheid kijkt in relatie tot alle ontwikkelingen en ambities?”

Laatste woord

De werkgroep doet een oproep om een nieuw verkeerscirculatieplan voor de gehele gemeente Steenbergen te maken. “De visie op verkeer is 27 jaar geleden ontwikkeld. Ontwikkelingen gaan snel en alleen alom die reden moeten verkeersplannen regelmatig tegen het licht worden gehouden om ze te toetsen aan de actualisatie en ambities van de toekomst. Iedere zichzelf respecterende stad heeft een fatsoenlijke rondweg of ontsluitingsstructuur met inprikkers naar het centrum.”

Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. De raad sprak tijdens de vergadering af het onderwerp opnieuw te agenderen voor de oordeelvormende vergadering van januari 2018.