Mobiel Verkeersplein voor basisschooljeugd

STEENBERGEN – Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis komt maandag 20 juni het Mobiele Verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland te staan, waar leerlingen van de Pius X, de Gummarusschool en de Maria Regina dan praktijklessen gaan volgen, bedoeld om de verkeersveiligheid voor kinderen van de basisscholen te vergroten.

De kracht van het Mobiele Verkeersplein zit ’m in de speelse manier van lesgeven, waarmee de theorie in de praktijk wordt gebracht en kinderen vertrouwd raken met de verkeersregels. Op het verkeersplein, worden realistische verkeerssituaties nagebootst, door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten.

Het plein is een gezamenlijk initiatief van VVN en Shell en wordt kosteloos aangeboden, als reactie op het groeiend aantal ziekenhuisopnamen door fietsongelukken onder de jeugd.

Wethouder Cor van Geel verricht om 8.45 uur de opening, vervolgens bijten de leerlingen van de Pius van 9.00 tot 10.00 uur het spits af. Van 10.00 tot 12.00 uur is de beurt aan de Gummarus en van 13.00 tot 15.00 uur maken de kinderen van de Maria Regina gebruik van het verkeersplein.