Mission impossible eindigt met motie van wantrouwen tegen Bolten

STEENBERGEN – Ze was naar eigen zeggen van tevoren gewaarschuwd dat het besturen van de gemeente Steenbergen een ‘mission impossible’ zou zijn, maar Saskia Bolten begon er in de zomer van 2012 toch vol goede moed aan. De burgemeester sloot de gemeenschap in haar hart en omgekeerd gebeurde hetzelfde. In de ogen van VVD, Steenbergen Anders, D66, CDA, Dé Lokale Partij en Door! heeft Bolten zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd en daarvoor kreeg zij vanavond de rekening gepresenteerd: een motie van wantrouwen, waarvoor PvdA, Lijst Ger de Neve en onafhankelijk raadslid Koos Boluijt zich diep schamen en die op fel verzet stuit bij bevolking.

De verwijten richting de politieke tegenstanders van Bolten en de stemadviezen voor de verkiezingen van 19 maart 2014 zijn niet van de lucht op social media, zoals de Facebookpagina van KijkopSteenbergen.nl, nadat rond de klok van negen uur de motie van wantrouwen werd voorgelezen door fractievoorzitter Cors Zijlmans van GB/Dé Lokale Partij. Hij zei het er moeilijk mee te hebben, maar huilde volgens Ger de Neve krokodillentranen. ,,Een zwarte dag voor de Steenbergse democratie,’’ reageerde de aanstaande lijsttrekker van de Volkspartij. ,,Een dieptepunt in de geschiedenis van Steenbergen,’’ stelde PvdA’er Willem van den Berge op zijn beurt. ,,Het gevolg van een onzorgvuldig proces, waarin de gemeente ernstig tekort is geschoten als werkgever voor de burgemeester.’’

‘Dingen gezien die het daglicht niet kunnen verdragen’

Vice-raadsvoorzitter Koos Boluijt deed ook nog een duit in het zakje, ten faveure van Bolten. ,,Ik heb als begeleider van het verbeterproces dingen zien gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Wat mij betreft voldoet de burgemeester nog altijd aan het profiel zoals wij dat zelf hebben opgesteld en ik begrijp dan ook niet dat een meerderheid van deze raad die kaders zo lichtzinnig laat varen. Ik zit hier met knikkende knieën en het schaamrood op mijn kaken.’’ De Neve, Van den Berge en Boluijt noemde het optreden van Bolten vanavond moedig en hadden graag met haar door gegaan, zoals zij ook zelf wil(de).

‘De raad zegt vaak wat het volk wil, maar vanavond niet’

Op de motie van wantrouwen reageerde zij kort en – logischerwijs – geëmotioneerd: ,,Ik ga me beraden op wat mij nu te doen staat. Om aan te blijven heb ik wel het vertrouwen van de raad nodig.’’ Na afloop van de beraadslagingen voegde zij daar nog aan toe: ,,De raad zegt vaak wat het volk wil, maar vanavond niet.’’

Het publiek liet zich gisteren en vandaag niet onbetuigd en stak de burgemeester op allerlei manieren een hart onder de riem. Vanavond kreeg ze zelfs bloemen en applaus, maar de publieke opinie bleek geen invloed te hebben op een meerderheid van de raadsleden.

‘De oorsprong van al deze problemen ligt echt bij Bolten’

VVD, CDA, D66, Steenbergen Anders, Door! en GB/Dé Lokale Partij bestreden overigens niet dat Bolten het als burgermoeder uitstekend heeft gedaan, maar vinden dat zij te veel steken heeft laten vallen in haar functie als bestuurlijk leider van de gemeente. ,,Iedere krul van de neerwaartse spiraal waar we in verzeild zijn geraakt, komt op het conto van de burgemeester,’’ opperde Wilma Baartmans van Door! ,,De inwoners van Steenbergen zijn nu boos op ons omdat we niet lief zijn voor de burgemeester en denken ten onrechte dat ruzie, roddel en achterklap in ons gemeentebestuur de boventoon voeren, maar zij kennen de burgemeester niet zoals wij. De oorsprong van al deze problemen ligt echt bij haar.’’

Uitslaande brand

Er werd gerefereerd aan geheime besprekingen, maar openheid van zaken over alles dat met de bestuurscrisis heeft te maken, bleef wederom uit. Volgens Bolten waren veel beweringen bezijden de waarheid, ‘maar daartegen kan ik me niet verdedigen zonder uit de school te klappen’. Dat laatste deed zij volgens de partijen die het vertrouwen in haar opzegde van de week echter wel. Doordat een concept-verklaring van Bolten over de situatie bij de gemeente uitlekte, veranderde de veenbrand waarover tot nu steeds werd gerept in een uitslaande brand, die dus niet meer te blussen bleek.

‘Zij is wild om zich heen gaan slaan’

Volgens fractievoorzitter Jan Ooms van Steenbergen Anders mist Bolten een aantal noodzakelijke leiderschapskwaliteiten om het ambt van burgemeester op een adequate manier te kunnen vervullen en heeft zij onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij te leren. ,,Zij heeft de geboden handreiking niet aangenomen, maar is wild om zich heen gaan slaan. Wij betreuren het persoonlijke leed dat zij zichzelf en anderen hierdoor berokkent.’’

‘Angst- en afrekencultuur’

Cruciaal in de bestuurlijke problemen is de slechte verhouding geweest tussen Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux, daarover bestaat na vanavond geen enkel misverstand meer. Nadat de burgemeester in een beoordelingsgesprek met kritiek op haar eigen functioneren werd geconfronteerd, heeft zij geprobeerd Leloux op non-actief te stellen en de hulp ingeroepen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Haar overtuiging dat er dringend iets moet gebeuren om de ‘angst- en afrekencultuur’ in het gemeentehuis uit te bannen, wordt echter niet gedeeld door een meerderheid van de raad, die hiermee weinig tot geen blijk geeft van realiteitszin.

Een marionet die zich losrukte van de touwtjes waaraan zij geketend zat

Vanuit de bevolking klinken namelijk aanhoudend klachten over de gemeentelijke organisatie en nu een diezelfde raadsmeerderheid de mening van het publiek ten aanzien van de burgemeester ook nog eens heeft genegeerd, wordt de kritiek van de burgers over deze ‘volksvertegenwoordigers’ niet malser.

Misschien hebben zij het wel bij het rechte eind, maar dan hadden zij vanavond de ultieme kans moeten aangrijpen om in het openbaar aan te tonen welke fouten Bolten precies heeft gemaakt en waarom die dan zouden onherstelbaar zijn. Dat hebben zij nagelaten en hoewel het misschien dapper lijkt om een mogelijk verkeerde keuze van de sollicitatiecommissie al na anderhalf jaar terug te draaien, getuigt dat veel meer van gebrek aan zelfkennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij zochten blijkbaar een marionet en toen die zich losrukte van de touwtjes waaraan zij geketend zat, en de kans greep om de misstanden bij de gemeente aan de kaak te stellen, werd zij als een lam in de slangenkuil gegooid. Mission impossible, einde oefening.

Geen halve maatregelen

Indien Bolten de motie van wantrouwen naast zich neerlegt en toch op haar post wil blijven, is het aan de Commissaris van de Koning om de knoop door te hakken. Hij heeft de burgemeester tot op heden gesteund, maar komt dan ook in een lastig parket te zitten. Degenen die Bolten de wacht hebben aangezegd, moeten er in dat geval ernstig rekening mee houden dat Van de Donk geen halve maatregelen zal nemen en een uiterst daadkrachtige waarnemer benoemt, die zich niet laat piepelen en alsnog orde op zaken stelt.