Missie stichting Veteranen Steenbergen nu uit de startblokken

Burgemeester is trots op de nieuwe stichting: “delen van gevoel belangrijk”

STEENBERGEN – Restaurant De Watertoren in Steenbergen had vrijdagavond de primeur, de eerste bijeenkomst van Stichting Veteranen Steenbergen. Er was al langer een ‘sluimerende’ wens om iets op te zetten voor de Veteranen in Steenbergen en de daarbij behorende dorpen. Rob Matthijssen, Robin Oost, Henri Stoffelen en Attie Pot hebben in de Gemeente Steenbergen een welwillend oor gevonden. Overigens is iedere gemeente van overheidswege verplicht om initiatieven hiertoe te ondersteunen.

Attie Pot, voorzitter, brengt een toost uit op deze nieuwe Stichting Veteranen Steenbergen die er wil zijn voor alle Veteranen.

Burgemeester Ruud van den Belt, zelf Sinaï Veteraan, was het al opgevallen dat in Steenbergen nog niets was georganiseerd voor en door Veteranen en geeft aan: “Ik ben trots op dit bestuur dat zij de handschoen hebben opgepakt, ik zal dan ook een regelmatige bezoeker zijn en dit netwerk kan rekenen op de ondersteuning van mij en van de gemeente Steenbergen”

Desgevraagd licht Attie Pot toe: “Een van de doelen van het veteranenbeleid is het bevorderen en uitdragen van erkenning voor veteranen. De aandacht en waardering vanuit de Nederlandse samenleving dragen sterk bij aan het gevoel van erkenning onder Veteranen. Het Veteranen Instituut in Doorn biedt de nodige ondersteuning” “Iemand is Veteraan vanuit een Nederlandse Missie in het buitenland waarbij je dan minimaal 30 dagen van huis moet zijn geweest”

Niet alleen ouderen

De aanwezigen zijn zeker niet alleen ouderen. Bijvoorbeeld Martijn Mantel (37) uit Steenbergen: “Ik heb in 2007 en in 2009 in Afghanistan gediend, 2 periodes van 4,5 maanden, als Infanterist” “we hebben daar mooie projecten opgezet zoals het zorgen voor water en voor licht voor de bevolking in een oorlogssituatie” “Blindelings vertrouwen op elkaar in moeilijke en gevaarlijke situaties is buitengewoon en het is dan ook niet gemakkelijk om in Nederland de draad weer op te pakken” Voor Martijn Mantel is ‘Veteranen Steenbergen’ dan ook welkom.

Geen opvang

Jan Meijer (76) eveneens uit Steenbergen diende in 1961 niet als beroepsmilitair maar als dienstplichtige. “ik diende van Mei ’61 tot November ’61 in Nieuw Guinea maar ik heb daar zelf feitelijk niets aan oorlog meegemaakt” “ik was daar Hofmeester en wat me is bijgebleven is de verschrikkelijke warmte” “wat me zeker ook is bijgebleven was de terugkomst op Schiphol; geen opvang, gewoon met de trein weer naar huis, in korte broek tijdens een strenge winter, niemand die zich echt om je bekommerde” Doordat Jan Meijer geen oorlog aan den lijve heeft meegemaakt voelt hij zich soms geen echte Veteraan.

Boordevol verhalen

Omdat iedereen vol boeiende verhalen zit is het al snel een gezellige netwerkborrel. Vanuit Bergen op Zoom en Woensdrecht zijn vertegenwoordigers uitgenodigd en aanwezig. Frits Meijer, penningmeester van Veteranen Woensdrecht heeft gediend in Afghanistan. Veteranen Woensdrecht bestaat sinds 2007. Frits vertelt over de Veteranen speld die hij bijna altijd op de revers heeft. Het is een erkenning. Frits: “iedereen heeft zijn eigen verhaal, samen zijn we Veteraan”

Al met al een geslaagde start van Veteranen Steenbergen, hoewel op een iets grotere opkomst was gerekend.

Tekst en foto's: Jan Koopman © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl