Minister: ‘Niks meer te doen aan overlast A4’

STEENBERGEN – ‘Vanuit mijzelf en Rijkswaterstaat is er begrip voor het feit dat een aantal bewoners blijvend hinder ondervindt van het verkeer op de A4. Echter zie ik geen mogelijkheden meer om deze hinder te verzachten’. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Steenbergse gemeenteraad, die onlangs bij de bewindsvrouw aandrong op een ‘ruimhartige, constructieve en pragmatische oplossing’ voor de omwonenden van de snelweg die met licht- en geluidsoverlast kampen.

In de 'brandbrief' van eind mei uitte de gemeenteraad ook twijfels over het wettelijk gezien correct handelen en teleurstelling over de houding van Rijkswaterstaat, waar het de probleemgevallen betreft. De minister zegt deze reactie te betreuren. ‘In mijn optiek heeft Rijkswaterstaat gehandeld conform de huidige wet- en regelgeving’, zo luidt haar antwoord op dit punt.

Met het aanbrengen van zogeheten VisiDot-markering, die voor extra geluidshinder zorgt, is volgens Schultz niet afgeweken van het tracébesluit, zoals de gemeenteraad had gesteld. ‘In de bestaande wet- en regelgeving bestaat over geluidsproductie bij overrijden markering geen normering. Deze effecten zijn en kunnen niet meegenomen worden in akoestische onderzoeken bij een tracébesluit’, aldus de VVD-politica, die ook de kritiek op het achterwege blijven van afdoende maatregelen tegen de overlast van licht en verkeerslawaai pareert.

‘Binnen de geldende wet- en regelgeving is ruime aandacht geweest voor de belangen van alle partijen en omwonenden. Rijkswaterstaat is hiermee zo goed mogelijk omgegaan. Uiteraard zijn er vragen en klachten geweest, een groot deel is door Rijkswaterstaat naar tevredenheid van bewoners opgelost’.

De minister sluit haar brief af met de opmerking dat zij uitziet naar ‘een prettige overdracht van het project aan de regio’. Dat gebeurt volgende week donderdag, in het oude stadhuis van Steenbergen.