Minister beloont gemeente Steenbergen met extra budget Participatiewet

STEENBERGEN – De minister van Sociale Zaken heeft de gemeente Steenbergen een extra budget toegekend van 643.105 euro in het kader van de Wet BUIG; een verzameling van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de wet die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunt.

Eind 2015 werd duidelijk dat de gemeente Steenbergen zeer waarschijnlijk niet toe zou kunnen met de gelden die voor dat jaar door de rijksoverheid toegekend zouden worden aan de gemeente voor uitgaven diverse uitkeringen door de Sociale Dienst.

Daarom heeft de gemeente Steenbergen in 2015 ingezet op het beperken van het voorziene tekort. Dat is onder meer gedaan door het inzetten op het helpen van mensen met een uitkering bij het vinden van een baan via allerlei acties vanuit het Werkcentrum, zoals banenmarkten, instellen van een Werkgeversservicepunt en intensiever persoonlijk contact met uitkeringsgerechtigden.

Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. Het tekort is beperkt gebleven en het aantal uitkeringen is gestabiliseerd. Dat is recent voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reden geweest om de gemeente Steenbergen te belonen met een extra uitkering van € 643.105,-.