Middenstand pleit voor toekomstbestendig winkelhart

STEENBERGEN – Retail Platform Steenbergen (RPS) heeft alle raadsfracties deze week in kennis gesteld van het ‘Projectplan Toekomstbestendig Winkelhart Steenbergen’. Hiermee hoopt de plaatselijke middenstand zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het winkelcentrum voor de komende jaren te kunnen waarborgen. De winkeliers vragen de politiek bovendien nadrukkelijk om geen reguliere detailhandel toe te staan bij ‘de Nieuwe Villa’.

Aanstaande donderdag, 28 januari, moet de gemeenteraad beslissen over het voorstel van B en W, die het bestemmingsplan ter plaatse zodanig willen wijzigen, dat er in het nieuwbouwproject op de hoek van de Westdam met de Lindenburghlaan twee winkelpanden van elk 500 vierkante meter kunnen worden ondergebracht . Daarboven komen achttien appartementen.

Detailhandel op deze locatie zou de doodsteek voor het bestaande winkelhart zijn, vreest RPS. De Buuron Groep (eigenaar/projectontwikkelaar) en wethouder Petra Lepolder zien in het plan echter de ideale verbinding tussen de jachthaven en de binnenstad.

De winkeliers achtten het daarentegen – om verdere leegstand en achteruitgang te voorkomen – noodzakelijk dat het koopcentrum compacter wordt gemaakt, in plaats van verder uitgebreid buiten het zogeheten assenkruis (Kaaistraat, Blauwstraat, Markt, Grote Kerkstraat). Zij dringen er bij de politieke partijen met klem op aan om samen te gaan werken aan een toekomstbestendig winkelhart.

Langer parkeren en parkeerplaatsen op de kop van de Markt

Zij pleitten er ook voor om de eerder naar 1 uur teruggebrachte parkeertijd in de blauwe zone weer te verruimen, naar twee uur of zelfs nog langer. Een aantal parkeerplaatsen op de kop van de Markt, voor de ‘snelle boodschappen’, is eveneens een grote wens van RPS.

Leo Buuron van de Buuron Groep snapt de sentimenten wel die bij middenstanders leven, maar vindt dat het gemeentebestuur op basis van feiten en eerder met zijn bedrijf gemaakte afspraken moet beslissen. ,,Wij hebben uitvoerig onderzoek laten doen, dat de behoefte aan en ruimte voor deze nieuwe winkels onderschrijft.’’

Bastiën van Rosendaal van het Bakhuys heeft grote interesse om zijn zaak in ‘de Nieuwe Villa’ te vestigen en zou het toejuichen als meerdere lokale versondernemers daar hun krachten gingen bundelen.

Veel meer over dit onderwerp kunt u vandaag lezen in de Steenbergse Courant