Mensen in bijstand mogen giften tot 1200 euro ontvangen in gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Het college heeft zelfstandig een besluit genomen over hoe om te gaan met giften aan inwoners die in de bijstand zitten. Er komt een landelijke wetswijziging aan die het mogelijk maakt dat mensen in de bijstand tot 1200 euro aan giften mogen ontvangen, maar de gemeente Steenbergen loopt daar nu al op vooruit met dit beleid.

“Binnen de gemeente Steenbergen ontbrak het tot op heden aan beleid omtrent om te gaan met giften. We lopen nu vooruit op de wetswijziging, omdat eenduidig beleid in het belang van de inwoners is”, zo meldt het college aan de raad.

Giften vanuit voedselbank of Ontmoetingswinkel zijn vrij

Eerder dit jaar laaide er landelijk een discussie op toen in de gemeente Wijdemeren een inwoonster geld moest terugbetalen toen bleek dat zij over langere tijd boodschappen had ontvangen van haar moeder en dit niet had gemeld bij de uitkeringsinstantie.
Met de nieuwe regels wil de gemeente Steenbergen duidelijkheid scheppen. De cliëntenraad van ISD Brabantse Wal ondersteunt de nieuwe beleidsregels. Ook omdat hiermee helder is dat giften vanuit bijvoorbeeld de voedselbank en de Ontmoetingswinkel of soortgelijke instellingen niet meetellen. Hiervoor geldt geen meldplicht.