Meningen over herinrichting N259 lopen sterk uiteen

STEENBERGEN – In het voorjaar van 2016 wordt besloten op welke manier de N259 tussen Dinteloord en Klutsdorp opnieuw wordt ingericht, welke snelheidslimiet er gaat gelden en of het viaduct blijft bestaan, of plaatsmaakt voor een rotonde. Gisteravond konden inwoners hun wensen kenbaar maken over de reconstructie van de weg, die de gemeente in 2017 wil uitvoeren. De meningen lopen behoorlijk uiteen, zo bleek bij de presentatie van een aantal mogelijke varianten.

Wethouder Cors Zijlmans benadrukte dat er nog niets vaststaat, maar ook dat uiteindelijk niet ieders voorkeuren terug zullen komen in het ontwerp, aangezien de belangen en ideeën te veel verschillen.

Zo vroegen landbouwers om terdege rekening te houden met het agrarisch verkeer en vinden bewoners van de Seringenlaan het wel prettig dat het – sinds de openstelling van de A4 – een stuk rustiger is op de rondweg om Steenbergen. Dus wat hen betreft gaat de snelheidslimiet omlaag van 80 naar 60 of zelfs 50.

Bebouwde kom

In het laatste geval zou het weggedeelte tussen de rotondes bij de Nassaulaan en de Franseweg binnen de bebouwde kom gaan vallen, maar dat strookt volgens verkeersdeskundigen niet echt met de omgeving, die meer past bij het huidige snelheidsregime van 80 km/u.

De specialisten gaven te kennen dat het uit verkeerstechnisch oogpunt ideaal zou zijn om het viaduct ter hoogte van de Wipstraat/Kapelaan Kockstraat te slopen en hier een rotonde aan te leggen. De kosten daarvan bedragen echter 3,1 tot 5,3 miljoen euro.

Het viaduct weghalen kost veel geld, maar levert ook kansen op

De gemeente heeft van het Rijk bijna 7,5 miljoen euro ontvangen voor de herinrichting en het onderhoud van de N259. Voor het gehele tracé wel te verstaan én voor een langere periode dus. Het viaduct weghalen, levert evenwel ook kansen op, want hierdoor ontstaan nieuwe verkeersstromen en het omliggende gebied kan opnieuw worden ‘aangekleed’.

De voors en tegens zullen de komende tijd nader op een rijtje worden gezet, waarbij ook de inbreng van de bezoekers van de inloopavond wordt meegenomen.

Besluitvormingsproces

Ook openbaar vervoerder Arrive krijgt nog de gelegenheid om haar wensen en eisen kenbaar te maken. In januari volgt er een terugkoppeling naar het publiek, dat zich ook nog tot 1 december schriftelijk tot de gemeente kan wenden, om zijn ideeën over de reconstructie door te geven.

Medio februari wordt een opiniërende raadsvergadering gehouden, waarna het college de balans gaat opmaken. Vervolgens staat er dan nog een informatiebijeenkomst op de planning en is het uiteindelijk aan de raad om – in april of mei volgend jaar – te besluiten hoe de N259 er in de toekomst uit komt te zien.