Mening inwoners gevraagd ter verbetering raadsinformatiesysteem

STEENBERGEN – De Steenbergse gemeenteraad heeft sinds enkele jaren een eigen website, ook wel het raadsinformatiesysteem of kortweg Ris genoemd, en wil deze graag optimaliseren. Daartoe wordt er nu een enquête gehouden, om de mening van de inwoners te peilen over de informatievoorziening.

Het Ris is er voor iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de gemeenteraad, die dan ook vindt dat de website laagdrempelig, duidelijk en goed toegankelijk moet zijn.

Op het raadsinformatiesysteem worden alle vergader- en ingekomen stukken gepubliceerd, zodat belangstellenden zich daarop kunnen voorbereiden, maar is bijvoorbeeld ook een ‘smoelenboek’ van alle volksvertegenwoordigers te vinden, evenals een agenda met alle vergaderingen, waarvan de audio-bestanden bovendien teruggeluisterd kunnen worden.

Bij verbeteringen van het Ris denkt de raad onder meer aan interactieve mogelijkheden voor burgers, meer ruimte voor informatie en het live uitzenden van vergaderingen.

Om een objectief beeld te krijgen vanuit de bevolking over het raadsinformatiesysteem, heeft het gemeentebestuur een digitale enquête uitgezet, om aan de weet te komen wat gebruikers wel en niet goed vinden aan de informatievoorziening, zodat op basis van die gegevens verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

De enquête is op internet te vinden via de link bit.ly/onderzoekgemeenteraad