Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners uit gemeente Steenbergen

REGIO – Sinds maart kunnen inwoners uit de gemeente Steenbergen die zich ernstig zorgen maken over iemand in hun omgeving terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Dit is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het telefoonnummer 0800 5099.

Professionals van het meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden. Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in.
Wanneer iemand verward gedrag vertoont, zichzelf of anderen in gevaar brengt, zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden of wanneer verplichte zorg nodig lijkt is er sprake van een acute melding. De professional van het Meldpunt stelt vragen en concludeert of de melding aan die voorwaarde voldoet. Overigens dient 112 gebeld te worden als een situatie levensbedreigend is.
Ook bij niet-acute meldingen schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer een inwoner zich zorgen maakt omdat hij of zij iemand al een tijd niet heeft gezien, er niet wordt opengedaan en de brievenbus vol raakt. Maar ook wanneer iemand voor overlast zorgt omdat deze de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.
Het meldpunt is niet alleen voor inwoners, maar ook voor professionele hulp- en zorgverleners die advies nodig hebben of willen overleggen over een zorgwekkende situatie.