Mega windmolens Karolinapolder van de baan

STEENBERGEN/DINTELOORD – Het college heeft besloten om een streep te zetten door de plannen om vier windmolens met een tiphoogte van 210 meter te plaatsen in de Karolinapolder. Dat staat in een mededeling die aan de raad is verstuurd. Als reden noemt het college dat er geen politiek en maatschappelijk draagvlak voor deze plannen is. In de brief wordt de laatste oordeelvormende vergadering van 13 maart jl. aangehaald, toen opnieuw bleek dat het veel verzet is tegen de komst van hogere windmolens. Een grote groep Dinteloorders was naar het gemeentehuis gekomen om een tegenstem te laten horen. 

Naast het ontbreken van steun vanuit de inwoners en politiek voor de clusteropstelling van vier molens met een hoogte van 210 meter, zegt het college ook dat het aangeboden pakket van sociale randvoorwaarden van Innogy, niet voldoende is gebleken. “Uit de oordeelvormende vergadering is wel gebleken dat er draagvlak kan zijn voor de realisatie van windturbines lager dan 150 meter tiphoogte, ook zonder invulling van sociale randvoorwaarden”, zo valt te lezen. Tegenstanders van de plannen, zoals de actiegroep Dinteloord tegen MEGAmolens, hebben altijd gezegd dat molens boven de 150 meter absurd zouden zijn. 

Uitstel nodig

Het college heeft nu unaniem besloten om opnieuw in gesprek te gaan met de provincie en Innogy om te kijken of lagere molens tot de mogelijkheden behoren. Volgens het college staat daarbij centraal dat er met elkaar tot een gedragen plan moet worden gekomen voor de realisatie van de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk. Vanwege de gesprekken die er gevoerd moeten worden, vraagt het college aan de raad om de behandeling van het raadsvoorstel uit te stellen tot mei 2019. Bij de laatste vergadering was er al door de raad besloten tot uitstel tot 3 april.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl