Meevaller van vele tonnen aan vooravond bezuinigingen

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen krijgt de komende jaren beduidend meer geld van het Rijk dan tot nu toe werd verwacht en dat scheelt een aardige slok op de borrel die vanavond geschonken moet worden in het bezuinigingsdebat van de raad.

Wethouder Miriam Termeer van Financiën deelde gisteravond in de commissie Ruimte & Economie mee dat de zogeheten mei-circulaire van de rijksoverheid 'minder ongunstig' uitvalt voor Steenbergen dan de gemeente kon bevroeden.

De algemene uitkering levert volgend jaar bijna 4 ton extra op, in 2015 een kleine 7 ton, in 2016 ruim 8 ton en in 2017 maar liefst 950.000 euro. ,,We moeten onszelf echter niet al te rijk rekenen, want als de regering in augustus besluit de miljardenbezuiniging uit het Oranje-akkoord door te voeren, dan krijgen we weer minder geld.''

In dat geval, blijft er voor de gemeente nog altijd een voordeel over van gemiddeld een half miljoen per jaar. Serieus geld, toch zeker als het gaat om de te nemen bezuinigingsmaatregelen, die structureel circa twee miljoen per jaar moet gaan opleveren.

Waarop de gemeente allemaal kan besparen, bespreken de raadsfracties vanavond in een extra vergadering. Vast staat min of meer al wel dat de gemeente een terugtrekkende beweging maakt en zelf minder gaat uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het instandhouden van (maatschappelijk) voorzieningen komt zodoende in toenemende mate bij de burgers te liggen.

Raadslid Ger de Neve maakte eind vorige week al bekend dat wat hem betreft zelfs het zwembad in Dinteloord gesloten zou mogen worden, teneinde de uitgaven van de gemeente in te dammen. Ook pleit hij voor één centrale blbltioheekvestiging in Steenbergen.

De Neve wil bovendien dat de politiek een duit in het zakje doet, door 20 procent van de vergoeding voor raadsleden in te leveren en de burgercommissieleden helemaal af te schaffen. Vanavond vanaf 19.30 uur geven ook alle andere fracties hun visie op de ingrijpende bezuinigingsoperatie prijs.