Meer wooncomfort en lagere rekening na gratis energieadvies

WELBERG – Ze lopen over van de energie, de zes vrijwillige energieambassadeurs van de gemeente Steenbergen, maar dat zij tot en met eind maart beschikbaar zijn voor een gratis, onafhankelijk energie(besparend) advies op maat, is blijkbaar nog lang niet tot het grote publiek doorgedrongen. Want de ambassadeurs worden veel minder vaak ingeschakeld dan wenselijk zou zijn, zo weet Welbergenaar Johan Bosters, die deze taak sinds november vervult, na hiervoor eerst een speciale opleiding te hebben gevolgd.

Om meer bekendheid te geven aan het onderwerp, ging hij samen met wethouder Marijke Vos (milieu, duurzaamheid) op bezoek bij Marion Bosmans aan de Laurentiusdijk op de Welberg, bij wie hij onlangs al inventariseerde hoe zij haar huis zou kunnen verduurzamen.

Waarbij het er niet in de laatste plaats om gaat meer wooncomfort te bewerkstelligen én de maandelijkse energierekening (stevig) te laten dalen. Door een hoger energielabel te bereiken, kan bovendien de waarde en dus ook de verkoopbaarheid van de woning aanmerkelijk toenemen. Een nog hoger doel is de winst voor het milieu/klimaat.

Quick wins

De inzet van de vrijwillige energieambassadeurs maakt deel uit van het project ‘Energiemarktplaats West-Brabant’, een initiatief van de Regio West-Brabant dat wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, waaraan naast Steenbergen nog vijf gemeenten deelnemen.

Johan Bosters trekt gemiddeld anderhalf uur uit voor de opname van een huis (bouwkundig, energetisch en installatietechnisch) en nog eens zo’n twee uur in het uitwerken daarvan en het opstellen van een vrijblijvend advies – mét ‘terugverdienmodel’ – dat past bij de betreffende woning.

Ook houdt hij rekening met het budget van de betrokkenen. ,,Je kijkt eerst naar de quick wins, die het snelst tot resultaat leiden tegen de laagste kosten,’’ aldus de gedreven energieambassadeur.

Bewustwording

Aan wethouder Vos gaven zowel Bosters als Bosmans de suggestie mee om lokale en regionale bedrijven te betrekken bij het project, zodat hun kennis ook optimaal kan worden benut, en de huiseigenaren na het uitgebrachte advies weten bij wie zij terechtkunnen om de maatregelen die zij willen treffen daadwerkelijk uit te laten voeren.

'Fanatieke bewoners nodig die buurtgenoten stimuleren'

Ook de woningbouwcorporaties kunnen hierin ongetwijfeld een rol spelen, stelde Vos op haar beurt. ,,Het gaat eerst en vooral om de bewustwording bij de mensen, daarvoor zijn de ambassadeurs van het grootste belang, maar hopen we als gemeente ook dat er meer particuliere energiecoöperaties ontstaan en dat buurtgenoten met elkaar de handschoen willen oppakken. Dan kun je immers ook nog eens besparen op de kosten van de werkzaamheden. Je hebt in elke straat of wijk eigenlijk een paar fanatieke bewoners nodig die anderen stimuleren om aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun woning.’’

'We moeten hier hoe dan ook mee doorgaan'

De wethouder overweegt ook om de Stads- en Dorpsraden bij het project te betrekken, maar wil de lopende campagne straks eerst met de vrijwillige energieambassadeurs evalueren, om er daarna een vervolg aan te geven. ,,Want we moeten hier hoe dan ook mee doorgaan, vind ik.’’

Wie interesse heeft in een gratis energieadvies kan zich hiervoor aanmelden via www.energiemarktplaatswestbrabant.nl