Meer meldingen van discriminatie

STEENBERGEN – ‘Zet anti-discriminatie hoog op de politieke agenda’. Zo luidt het advies van RADAR aan de gemeente Steenbergen, waar het aantal meldingen van discriminatie(incidenten) het afgelopen jaar – tegen de dalende trend in – is toegenomen. Twee van de negen meldingen hadden direct betrekking op racistische uitlatingen rondom de asielzoekersdiscussie, vier registraties gingen over homo-discriminatie.

In West-Brabant en Zeeland bedraagt het aantal discriminatie-incidenten jegens homo- en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders meer dan vijftig procent van het totale aantal meldingen.

Een en ander blijkt uit de jaarrapportage van RADAR, dat namens de gemeente Steenbergen optreedt als anti-discriminatievoorzieningen. Bij de instantie kwamen de voorbije jaren gemiddeld vier tot vijf meldingen binnen. De verdubbeling daarvan in 2015 is aanleiding om dit probleem nader in de raad te bespreken, om te bekijken wat de gemeente – eventueel ook in samenwerking met buurgemeenten en de politie – kan doen ter bescherming van haar inwoners tegen discriminatie.

Als leidraad hiervoor willen burgemeester en wethouders de voorgestelde maatregelen en aanbevelingen uit het rapport van RADAR gebruiken, waarin met name wordt ingegaan op het voorkomen van discriminatie van allochtonen, door deze mensen middels voorlichting weerbaarder te maken. Daarnaast is het o.a. de bedoeling om meer bekendheid te geven aan RADAR als anti-discriminatievoorziening.