Meer inbraken door A4, maar minder in Steenbergen zelf

STEENBERGEN – In tegenstelling tot de districten Zeeland, Baronie en Hart van Brabant, is het aantal woninginbraken in het politiedistrict De Markiezaten – waaronder ook de gemeente Steenbergen valt – in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen. De politie denkt dat de daders van elders komen en stelt derhalve dat de openstelling van de A4 tussen Dinteloord en Klutsdorp/Bergen op Zoom een rol speelt bij de stijging.

Daarvan ondervinden de inwoners van de gemeente Steenbergen echter minder hinder dan buurgemeenten, want in het Steenbergse werden dit jaar in januari, februari en maart alles bij elkaar 13 woninginbraken gepleegd. In de eerste drie maanden van vorig jaar waren dat er 23 (in het eerste kwartaal van 2013 nog 29 en in de vergelijkbare periode van 2012 zelfs 32).

Ook via de al bestaande A17 kunnen inbrekers zich volgens de politie makkelijk uit de voeten maken. Belangrijk aandachtspunt is met name de toename van het aantal woninginbraken in Roosendaal. In Moerdijk was in maart al weer een daling te zien, vrijwel zeker als gevolg van de aanhouding van een Zevenbergenaar die minimaal 14 inbraken op zijn geweten bleek te hebben.

Aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen werpt z'n vruchten af

Het aantal woninginbraken in onze regio bedroeg het afgelopen kwartaal 351, tegenover 329 in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel Zeeland en West-Brabant is juist sprake van een daling met 17% ten opzichte van 2014 en zelfs 35 procent in vergelijking met 2013.

Het aantal overvallen en straatroven in de vier zuidwestelijke politiedistricten daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met respectievelijk 18 en 20 procent, vergeleken met hetzelfde tijdvak in 2014. Al bij al stelt de politie zodoende dat de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven z’n vruchten heeft afgeworpen.