Meer geld nodig voor Centrumplan Welberg

WELBERG – Er ligt een smet op het alom bejubelde Centrumplan Welberg. Er moet 3 ton uit de reserves komen om het tekort op de grondexploitatie aan te vullen. Ook vraagt het college om een extra bedrag van 40.000 euro om zonnepanelen te kunnen plaatsen op de nieuwe fietsenstalling op het plein. Die moet gaan zorgen voor de energievoorziening van gemeenschapshuis de Vaert. De raadsleden waren ontstemd over de onverwachte financiële tegenvaller, maar stemden toch in omdat volgens hen de Welbergenaren niet de dupe mogen worden van deze rekenfout.

“We zijn al sinds 2008 samen met de inwoners bezig met het Centrumplan Welberg, en dit gedragen plan roept om uitvoer. De zonnepanelen juichen we toe in verband met de verduurzaming, maar het blijft gissen naar de oorzaak van de verkeerde raming van 300.000 euro. Dat grote tekort doet pijn”, zei Monique van der Blom namens Gewoon Lokaal!.
Naast deze aanvullende budgetten vraagt het college ook om 150.000 euro beschikbaar te stellen om de brug bij de kruising Corneliusstraat/ Kapelaan Kockstraat te vervangen. Die investering stond al op de rol, maar vanwege de slechte staat van de brug is het handiger om het direct mee te nemen in het Centrumplan waarvan binnenkort de uitvoer start.

“Dit mag niet meer gebeuren”

Wethouder Koos Krook trok namens het college het boetekleed aan en zei dat er intern een onderzoek gestart gaat worden naar hoe deze overschrijding van het budget is ontstaan. “Vooral om ervan te leren voor de toekomst, want dit willen we echt niet meer hebben. Er zijn altijd risico’s als een gemeente een actief grondbeleid voert, maar dit moet professioneler.” Volgens de plannen van het Centrumplan Welberg worden er op het voormalig sportveld woningen gebouwd. Daarnaast wordt de Vaert gerenoveerd en het naastgelegen parkeerterrein en schoolplein worden opnieuw ingericht. Er komt onder andere een pannakooi en een klimberg.

Versobering onderzoeken

Raadslid Jurgen Huijbregts van het CDA vroeg zich af er nog versobering van het plan mogelijk is en Ad Theuns (D66) stelde de wethouder voor om met de ontwikkelaar rond de tafel te gaan zitten of er wellicht mogelijkheden zijn om meer te bouwen. “Om zo een stukje terug te halen van het bedrag.” Krook wil gaan bekijken of het soberder kan, maar alleen in overleg met de dorpsbewoners. “Want daar zijn afspraken mee gemaakt.”
In de besluitvormende vergadering van 27 juni wordt het definitieve besluit genomen over de toekenning van het extra budget.

Foto: Onlangs was de feestelijke start van Centrumplan Welberg in gemeenschapshuis De Vaert. Nu blijkt dat er een fors tekort is op het budget voor de herinrichting van het hart van de Welberg.