Meepraten over nieuw dorpshart voor Welberg

WELBERG – Een nieuw dorpshart voor Welberg, hoe moet dat eruit gaan zien? Daarover belegt de Gemeente Steenbergen op 9 april een zogeheten beeldvormende vergadering met de inwoners van de kern. Ook betrokken verenigingen en instellingen zijn van harte welkom om hun mening te ventileren. De vraag van de Gemeente aan de belanghebbenden zal tevens luiden, wat zij zelf willen doen om een en ander te verwezelijken.

Het zal overigens zeker niet de laatste keer zijn dat er over de realisatie van het centrumplan wordt gesproken, want de daadwerkelijke uitvoering staat – vanwege de complexiteit van het geheel – pas in 2018 op de rol. Noodzakelijk is bovendien dat er een integrale, projectmatige opzet komt.

Onder het dorpshart vallen namelijk uiteenlopende zaken, zoals de realisatie van ‘woonlocaties die bijdragen aan een sterkere centrumvorming’, waarbij met name moet worden gedacht aan de invulling van het oude sportveld.

Ook de nieuwbouw of renovatie van gemeenschapshuis De Vaert is een belangrijk aandachtspunt, evenals het realiseren van een plein, ‘herprofilering’ van de Boomvaart en een mogelijke nieuwe ontsluiting van/voor basisschool Pius X. Op het verlanglijstje staat verder nog de aanleg van een extra trapveld of speelplaats.

Voor het geval dat nodig blijkt te zijn, is er voor 2015 een bedrag van 15.000 euro beschikbaar, ten bate van externe advisering en ondersteuning.