Meepraten over het evenementenbeleid in Steenbergen

STEENBERGEN – Het is nog even een eindje weg, maar kan alvast in de agenda worden genoteerd. De gemeenteraad van Steenbergen organiseert op maandag 18 september een beeldvormende vergadering over het evenementenbeleid. De bijeenkomst start om 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuis. Het huidige evenementenbeleid stamt uit 2011 en moet herzien en aangepast worden aan de actualiteit. Door middel van deze beeldvormende vergadering wil de raad de opvattingen horen van inwoners, evenementenorganisaties en hulpdiensten. Iedereen met goede ideeën en/of suggesties voor de verbetering van het evenementenbeleid, kan zich aanmelden voor de bijeenkomst.

De vragen die voorliggen zijn onder meer of er ruimte is voor meer evenementen of dat er juist meer spreiding moet plaatsvinden? Of ook is er behoefte aan één groot evenemententerrein? Zijn er verbeterpunten?

Op basis van de input en reacties op de stellingen wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld die door de gemeenteraad in oktober wordt besproken. Deze uitgangspunten vormen de basis van het nieuwe evenementenbeleid, dat vervolgens begin 2018 door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

De vergadering staat die avond onder voorzitterschap van raadslid Maurice Remery.

Aanmelden

De beeldvormende vergadering vindt plaats op maandag 18 september. De bijeenkomst begint om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de griffie: Charissa van Dipte via het mailadres: c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl of telefonisch via (0167) 543 368.