Meedenken over 2040: Huis van de Toekomst trekt weinig belangstellenden

STEENBERGEN – Misschien is het voor de meeste inwoners van de gemeente Steenbergen een ver-van-mijn-bed-show, of was de stap naar het gemeentehuis afgelopen donderdagavond te groot. Feit is dat maar een handjevol inwoners het ‘Huis van de Toekomst’ heeft bezocht, al liet de organisatie zich daar niet door uit het veld slaan. De bezoekers konden workshops volgen en samen brainstormen over onderwerpen als wonen en zorgen in de toekomst.

Met het Huis van de Toekomst werd een periode afgesloten waarin medewerkers van de projectgroep de kernen zijn ingegaan om inwoners te vragen naar hun ideeën voor de toekomst van hun woonplaats. Er is gevraagd naar hun dromen, wensen en ambities; wat gaat er goed en wat ontbreekt er in hun leefomgeving? Alle antwoorden op die vragen worden deze zomer in een koker gestopt waarna er vier scenario’s uit zullen rollen. Daarmee gaat de projectgroep Steenbergen 2040 weer terug naar alle kernen, en op basis van de voorkeuren ontstaat er in het najaar één toekomstbeeld: de toekomstvisie Steenbergen 2040.

Onderwerp te abstract

De vraag blijft hangen of het realistisch is om van de inwoners van nu te verwachten dat ze geprikkeld worden om na te denken over een visie voor de lange termijn.

“Het was inderdaad geen hoge opkomst. We hadden zelf gehoopt op meer bezoekers, maar we realiseren ons ook dat het onderwerp voor veel inwoners abstract is. We verwachten dat als we straks de concrete scenario’s voorleggen aan mensen, de opkomst hoger zal zijn. De gesprekken die er waren tijdens het Huis van de Toekomst waren overigens heel waardevol en interessant”, zegt Angelique Harbers, communicatieadviseur bij de gemeente Steenbergen.

Trots op eigen kern

Volgens Harbers is er tijdens de tour met 209 inwoners gesproken. Tijdens het Huis van de Toekomst stonden op een flipover per kern de items opgeschreven die het meest zijn genoemd. In vrijwel alle kernen is dat de wens voor meer betaalbare huizen voor starters en ouderen. “Overigens viel op dat inwoners erg trots zijn op hun eigen kern. Daar wilden ze best graag samen over praten. We waren bijvoorbeeld in De Heen op de dag van de verkiezingen en daar ging een inwoner op een gegeven moment zijn buurman erbij halen om hem ook bij het gesprek te betrekken”, vertelt Maja Bosch van het projectteam 2040.

‘Drempeldorp’ Kruisland

Voor wethouder Esther Prent is het een interessante avond, want ze heeft alle kernen in haar portefeuille en is dus nieuwsgierig naar de informatie die is verzameld onder de inwoners. Bij de kern Kruisland staat ‘onveiligheid’ opgeschreven. “Ik begrijp net dat het dan specifiek gaat om het harde rijden door het dorp.” Dat kunnen Christianne Tholhuijsen en Jean-Marie Buijs van de Dorpsraad Kruisland bevestigen. “Er wordt door mensen van buiten het dorp ook vaak gevraagd waarom er zoveel drempels liggen. Wij zouden liever zien dat daar een andere, wellicht groenere oplossing, voor komt. Maar verder zijn we als dorp behoorlijk actief om activiteiten te organiseren die mensen samenbrengen. Er is bijvoorbeeld een idee om kinderen van de BSO uit te nodigen om liedjes te komen zingen bij het naastgelegen eet-punt in Siemburg.”

Het idee voor een ‘Tiny Forest’, een bos ter grootte van een tennisveld, valt bij de Kruislandse vertegenwoordiging ook in de smaak. “Dat is nu weer een hippe term, maar wij hopen gewoon dat er iets van groen gaat komen dat bestemd is voor recreatie.”

Wensenlijstjes

Bij Steenbergen werd de leegstand in de winkelstraat als probleem genoemd, Welberg is erg blij met voetbalvereniging SC Welberg als sociale ontmoetingsplek en Nieuw-Vossemeer wil graag dat er meer te doen is voor jongeren. Dinteloorders zijn juist trots op het ruime winkelaanbod maar willen wel graag die veelbesproken tweede supermarkt. In De Heen vinden ze onder andere dat de infrastructuur moet worden verbeterd. Ook hebben inwoners geopperd dat er een potje zou moeten komen om ideeën die ontstaan vanuit het dorp, snel te kunnen realiseren. Blijkbaar is het initiatievenfonds van de gemeente, dat daarvoor in het leven is geroepen, nog niet bekend genoeg. “Daar is dus nog werk aan de winkel”, concludeert wethouder Prent.

Jongeren aan de beurt

Eind juni is er nog een moment dat de spotlight op jongeren in de gemeente wordt gezet. Wethouder Wilma Baartmans gaat dan samen met leerlingen van ’t Ravelijn aan de slag met het vraagstuk duurzaamheid. Hoe zien zij de toekomst van duurzame gebouwen, energie en mobiliteit voor zich? Leerlingen gaan in groepjes werken aan oplossingen, die ze naar eigen inzicht mogen ontwerpen of tekenen.

Foto: De opkomst bij het “Huis van de Toekomst’ in het gemeentehuis was erg magertjes, terwijl er toch veel uitnodigingen waren uitgedeeld aan inwoners in alle kernen.

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant