Massale steun vanuit de samenleving ontroert Bolten diep

STEENBERGEN – Bloemen, kaartjes, bonbons, mailtjes, berichten op social media: op velerlei manieren en in grote hoeveelheden krijgt burgemeester Saskia Bolten steun(betuigingen) vanuit de Steenbergse samenleving. Tegelijkertijd komt de bevolking in opstand tegen de raadsmeerderheid die donderdagavond met een motie van wantrouwen aanstuurde op het vertrek van de burgemeester. Zij laat zich echter niet zomaar uit het veld slaan en is dan ook voornemens om donderdag 2 januari ‘gewoon’ haar nieuwjaarstoespraak te houden tijdens de openbare nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

,,We zijn allebei ongelofelijk ontroerd door alle medeleven vanuit de bevolking,’’ reageert Bolten desgevraagd, ook namens haar partner, vakbonds-topman Jan Willem Dieten. ,,Het lijkt wel of we in een bloemisterij wonen en geeft zo’n ontzettend warm gevoel.’’

Motie van wantrouwen is nog geen ontslag

Uit het feit dat zij van plan is om op de eerste werkdag van het nieuwe jaar – volgens planning en zoals gebruikelijk voor de burgemeester – haar nieuwjaarstoespraak te houden, valt bovendien duidelijk af te leiden dat Bolten voor die tijd in ieder geval geen conclusies trekt uit de motie van wantrouwen van de fracties VVD, CDA, Steenbergen Anders, GB/Dé Lokale Partij, Door! en D66.

Haar politieke tegenstanders kunnen de burgemeester niet naar huis sturen, zolang zij geen ontslag aanvraagt bij de Commissaris van de Koning. En dat kan niemand haar verplichten, hoe moeilijk de bestuurlijke verhoudingen nu ook geworden zijn.

Nieuwjaarsreceptie en publieke actie

De nieuwjaarsreceptie begint donderdag 2 januari om 19.30 uur, de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester staat om 20.15 uur gepland. Alle inwoners van de gemeente Steenbergen zijn hierbij welkom.

Onvoorspelbaar is wat er voor die tijd nog allemaal gaat gebeuren. Dit weekeinde wordt in ieder geval een publieke actie op touw gezet om Saskia Bolten als burgemeester van de gemeente Steenbergen te behouden. Ook dit initiatief heeft haar – in positieve zin – diep geraakt, zo laat zij weten.