Mantelzorgpas zoekt mantelzorger

STEENBERGEN – De Mantelzorgpas ‘Samen in Steenbergen’ krijgt steeds verder vorm. Inmiddels sloten zo’n twintig ondernemers uit Steenbergen en Dinteloord zich aan bij het initiatief en dat aantal groeit gestaag. Wethouder Cor van Geel ziet graag dat zoveel mogelijk mantelzorgers de voordelen van de pas kunnen benutten. Hij roept daarom eenieder die zich gedurende een periode van zeker drie maanden, acht uur per week belangeloos inzet voor een ander, zich te registreren.

Op dit moment staan er 400 mantelzorgers te boek in deze gemeente. Dat lijkt heel wat en is aanzienlijk meer dan een paar jaar geleden, maar volgens de statistieken huisvest de gemeente Steenbergen er zeker nóg 600.

Heel normaal
“Veel mensen die mantelzorger zijn, vinden wat zij doen heel normaal,” licht Van Geel toe. “De zorg voor ouders, buren of vrienden wordt vaak niet eens als ‘zorgen voor’ ervaren. Dat neemt niet weg dat deze mensen heel belangrijk werk doen.” De registratie van mantelzorgers heeft daarom prioriteit voor de gemeente. “Als we niet weten wie deze mensen zijn, kunnen we ze niet helpen wanneer ze met vragen zitten of vastlopen als de zorg te zwaar wordt.”

Sticker
De Mantelzorgpas is in het leven geroepen om de vrijwilligers te kunnen bedanken voor hun inzet. De gemeente Steenbergen stort er jaarlijks een bedrag op, het Mantelzorgcompliment. Dit kan vervolgens besteed worden bij deelnemende ondernemers, herkenbaar aan de sticker achter het raam of bij de kassa. Deze ondernemers ondersteunen het compliment met aantrekkelijke acties, die alleen voor de pashouders bestemd zijn. Korting op een product of het assortiment of een kleine attentie zijn daar voorbeelden van. Wie zich voor 31 maart registreert, komt nog in aanmerking voor het Mantelzorgcompliment van 2016.