Maikel Gijzen is de eerste centrummanager van Steenbergen

STEENBERGEN – Een nieuw fenomeen doet zijn entree in het stadshart van Steenbergen: De Centrummanager.  In de persoon van Maikel Gijzen (35) werkt hij als smeerolie tussen de raderen van gemeente en ondernemers met als doel het centrum naar een hoger niveau te tillen. Gijzen heeft daarvoor voorlopig een jaar lang acht uur per week de tijd, dus dat wordt aanpoten voor de ambitieuze Bergenaar.

Zijn komaf wil in Steenbergen nog wel eens aanleiding zijn voor een grapje, maar dat weet hij mooi te pareren. “Mijn vrouw komt uit Steenbergen, daarmee maak ik veel goed.“ Gijzen voltooide zijn studie Economische Geografie aan de Universiteit van Tilburg, waarna hij aan de slag ging bij de gemeente Moerdijk. De behoefte om meer van de wereld te zien overheerste en dus vertrok Gijzen een jaar later op wereldreis. “Ik deed eenentwintig landen in negen maanden tijd aan. Ik heb daar heel veel van geleerd. Vooral dat het de mensen zijn die de plaats maken. Hoe zij samenwerken bepaalt hoe de economie draait.”

Eigen markt

Terug in Nederland ging Gijzen aan de slag bij adviesbureau BMC en schreef in die functie onder meer de Economische visie voor de gemeente Steenbergen. In 2014 waagde hij de stap naar een leven als zelfstandig adviseur. Vorig jaar werkte hij aan het centrumplan ’Vitaal Hart van de Stad met sterke toegangspoorten”, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Steenbergen en het Retail Platform Steenbergen.
Een van de voorstellen daarin is het aanstellen van een centrummanager. Kwestie van de eigen markt creëren? “Zo zou het inderdaad kunnen lijken, maar dat is absoluut niet aan de orde,” lacht Gijzen hartelijk. “De wens voor een centrummanager leeft al jaren. Eerlijk gezegd, toen het plan in februari aangenomen werd, was ik totaal niet bezig met de gedachte dat ik wel eens die centrummanager kon worden. Ik had mijn handen vol aan het centrummanagement van Amersfoort en mijn functie als contactfunctionaris Bedrijven in Rijswijk.”

Onbelast

Nu Gijzen vader is van de 15 maanden oude Bram, wordt de behoefte om dichter bij huis te werken groter en besloot hij zelf te solliciteren op de functie. “Ook omdat het me een echte uitdaging lijkt. Steenbergen is een kleine stad waar ons, ons kent. Ik ben benieuwd of het mij lukt daar extra waarde aan toe te voegen en er een impuls aan te geven.” Het feit dat hij uit een buurgemeente komt, lijkt hem een pré. “Ik ken de plaats goed maar weet er te weinig van om belast te zijn met allerlei vooroordelen.”

Kritisch

Gijzen benadrukt dat hij noch van de gemeente, noch van de ondernemers is. “Ik werk vanuit een gemeenschappelijke opdracht van de gemeente en de winkeliersvereniging. Maar ik ben geen ambtenaar en ook geen bestuurslid van RPS. Mijn kantoor is de stad en daar zullen de mensen mij kunnen vinden.”
Althans, acht uur per week want meer tijd en geld is er momenteel niet beschikbaar voor de centrummanager. Bovendien blijft Gijzen ook nog gewoon werkzaam in Amersfoort en Rijswijk. “Ik zal kritisch moeten kijken naar mijn beschikbaarheid en wat ik daarbinnen wil doen. Daar trek ik mijn eigen plan in. Ik volg en ga waar de energie zit. Ik steek geen kostbare tijd in het mee krijgen van mensen die niet willen. Dat is hun keus. “

Heel veel praten

De voorliggende opdracht is duidelijk: “Ik help de samenwerking tussen gemeente en ondernemers naar een hoger plan te tillen door het centrumplan uit te voeren. Ik breng de ambities bij elkaar en een stap verder.” De eerste stap in dit proces is praten, heel veel praten. “Ik wil de komende weken zoveel mogelijk lokale ondernemers spreken. Hoe zien zij hun eigen toekomst en dat van het stadshart? Wat kunnen we doen om het hier aantrekkelijker te maken? Vervolgens moet er een duidelijke agenda komen waarop staat wat we gaan doen en die vervolgens stap voor stap afwerken. Het verkeerscirculatieplan is daar een goed voorbeeld van. Maar ook het VVV informatiepunt mag een prominentere plaats krijgen en de samenwerking met en tussen de horeca is een belangrijk punt van aandacht.”

Geoliede samenwerking

Over een jaar volgt de evaluatie. “Ik wil dan een goed beeld hebben van wat we kunnen verbeteren en een duidelijk plan hoe we dat gaan doen. We kunnen het hier leuker, beter en gezelliger maken. Daar is allereerst een geoliede samenwerking tussen de gemeente en ondernemers voor nodig en daar ga ik me vol voor inzetten. Ook help ik om van het Retail Platform Steenbergen een bredere ondernemersvereniging te maken waarin alle geledingen samenkomen die er voor moeten zorgen dat inwoners en bezoekers, naar het centrum van Steenbergen willen komen.”

Gun-factor

Wat vind de nieuwbakken centrummanager op dit moment zelf eigenlijk van de stad Steenbergen? “Het ziet er goed uit. Het centrum is mooi en kwalitatief gericht ingericht. Het winkelaanbod is divers en er is weinig leegstand, Er is volop beweging in de straten. Ik zie ook een stad die nog mooie dingen kan toevoegen, bijvoorbeeld door de sterke punten van buiten, zoals het toerisme en het water,  aan het stadshart te verbinden bijvoorbeeld door arrangementen aan te bieden. De ondernemers in het centrumgebied zouden beter samen kunnen werken. De gun-factor ligt niet hoog. Door elkaar aan te prijzen, te etaleren en je aan elkaar te verbinden, wordt het centrum aantrekkelijker voor iedereen. Alleen ga je misschien sneller, samen bereik je meer. “

Wie vragen, opmerkingen of tips heeft voor de centrummanager kan deze doorgeven via (06) 51698817 of info@maikelgijzen.nl

Maikel Gijzen is de eerste centrummanager voor de stad Steenbergen. Het komende jaar zoekt hij de verbinding met tal van partijen die belangen hebben in het centrum: “Alleen ga je misschien sneller, maar samen bereik je meer.”

Door: Dasja Abresch