Maandagavond gymclub luidt de noodklok

STEENBERGEN – Ondanks eerdere verwoede pogingen is het de dames Seniorenclub van sv Diomedon nog niet gelukt om een trainer aan te trekken. De dames luiden daarom de noodklok, want de huidige trainer kan wegens drukke werkzaamheden helaas geen training meer geven.

Nu de trainingen weer beginnen zitten de fanatieke dames dus zonder. Ze hopen alsnog dat er zich een trainer aanmeldt. De gymgroep traint op maandagavonden tussen 19:30 en 21:00 uur in de gymzaal van de Gummarusschool.

Wie de dames uit de brand kan helpen wordt met spoed verzocht contact op te namen met Joke de Kock, via het mailadres: jokedekock@home.nl of telefonisch via (0167) 566 988.