‘Maak het politieke debat minder droog door frisdrank op de publieke tribune’

STEENBERGEN – De fractie van Steenbergen Anders gaat vanavond tijdens de raadsvergadering een motie indienen om voortaan frisdrank beschikbaar te stellen op de publieke tribune, zodat het voor inwoners aantrekkelijker wordt om de politieke beraadslagingen in de raadszaal te komen volgen.

De publieke tribune raakt steeds leger, zo heeft Steenbergen Anders geconstateerd, met als gevolg dat de lokale politici en de burger van elkaar vervreemden. ‘Het bijwonen van het debat is niet aantrekkelijk voor een dorstig mens en dat kan de gemeenteraad verbeteren door het publiek te laven’, zo stelt de fractie in haar motie.

Bovendien vindt Steenbergen Anders dat er sprake is van ongelijke behandeling, aangezien de raads- en collegeleden – buiten de gebruikelijke koffie en thee – wél frisdranken kunnen nuttigen tijdens de vergaderingen en daar ook goed gebruik van maken.

‘Frisdrank stimuleert het denken en verfrist de geest’ en ‘met een drankje zal het debat door het publiek niet meer als ‘droog’ worden ervaren’, zo voegt de partij er ook nog aan toe. De kosten voor de verstrekking van frisdrank aan de toehoorders, wil de fractie dekken uit de post ‘huisvesting’.

De vraag is nu alleen nog of er vanavond in de raadsvergadering voldoende politieke steun zal zijn voor de motie. Zo ja, dan kan daar na afloop een lekker glaasje op worden gedronken.