Lunch met goed gesprek over brandveiligheid voor ouderen

STEENBERGEN – Onder de noemer ‘Broodje Brandweer’ verzorgen brandweerkorpsen in heel Noord-Brabant tijdens de Nationale Brandpreventieweken lunches voor zelfstandig wonende senioren vanaf 65 jaar, die onder het eten tips en adviezen krijgen ten bate van een veilige woonomgeving. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor deze smakelijke voorlichtingsbijeenkomst in Dinteloord (zaterdag 4 oktober), Steenbergen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer (alle drie op zaterdag 11 oktober).

De lunches vinden plaats in de betreffende brandweerposten en duren van 11.00 tot 13.00 uur. Aanmelden kan via http://www.broodjebrandweer.nl of (0167-543436).

Het voorkomen van brand is één van de voornaamste pijlers van de brandweer. Naarmate steeds meer ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen, neemt het risico op brand bij deze doelgroep toe.

Ter preventie daarvan geeft de brandweer graag uitgebreide informatie over de meest voorkomende oorzaken van brand. Bij senioren zijn dat vlam in de pan, roken, kaarsen, het aan laten staan van de standby-knop van de televisie en het verkeerd gebruik van elektrische apparaten.

Rookmelders, het strategisch ophangen van een blusdeken en het maken van een vluchtplan zijn o.a. manieren om brand te voorkomen of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

In Nederland komen jaarlijks 6000 woningbranden voor, waarbij 600 mensen gewond raken.