‘Luister gewoon naar de bevolking’

STEENBERGEN – Zo’n zeshonderdvijftig mensen hebben vanavond in de sporthal van ’t Cromwiel de beeldvormende vergadering bezocht die de gemeenteraad moet helpen om volgende maand een afgewogen besluit te nemen over het al dan niet opvangen van vluchtelingen in Steenbergen. De bijeenkomst verliep soms heftig en luidruchtig, maar de openbare orde was geen moment in het geding. Ook niet tijdens de tocht van zo’n 300 tegenstanders die zich op de Markt hadden verzameld om gezamenlijk op te lopen naar ’t Cromwiel.

In de zaal maakten een fanatiek deel van deze groep het burgemeester Joseph Vos zowat onmogelijk om de vergadering te openen en nog eens uit te leggen met welke bedoeling het gemeentebestuur aan de ‘volksraadpleging’ was begonnen. Hij maakte zich evenmin populair bij de tegenstanders, toen hij concrete vragen aan zijn adres probeerde te omzeilen.

Ook insprekers die zich positiever opstelden tegen de eventuele komst van asielzoekers naar Steenbergen, maar net zo goed de nodige kanttekeningen plaatsen en met prangende vragen kampen, moesten grote moeite doen om boven het gejoel van de tegenstanders uit te komen.

Burgemeester Vos vond het na afloop lastig om te stellen of de opkomst representatief mocht worden genoemd voor de Steenbergse bevolking en diens opvattingen over de problematiek. Hij sprak van een ‘nuttige en noodzakelijke’ bijeenkomst. ,,Dit is een belangrijke, maar niet de enige stap in het proces. We houden ook nog een enquête, ontvangen veel mails en brieven en de politieke partijen zullen zeker hun achterbannen raadplegen, om uiteindelijk tot afgewogen oordeel te komen.’’

Vos stelde dat het achteraf bezien misschien niet nodig was geweest om een noodverordening af te kondigen, aangezien zich uiteindelijk dus geen ongeregeldheden voordeden, maar voorkomen is naar zijn mening altijd beter dan genezen.

De meeste insprekers riepen de raads- en collegeleden van de gemeente Steenbergen op om ‘gewoon te luisteren’ naar de burgers, die wat hen betreft merendeels tegen de grootschalige opvang van asielzoekers zijn, toch zeker op de locatie Buiten de Veste.

Hierbij werd onder meer gewezen op de vele tientallen, zo niet honderden miljoenen die gemoeid zijn met het onderdak bieden aan vluchtelingen en de angst uitgesproken dat ‘onze kinderen’ straks niet meer veilig buiten kunnen spelen.

Om een goede beslissing te kunnen nemen is op z’n minst een gedegen onderzoek naar alle nadelen en eventuele voordelen vereist, zo werd de raad voorgehouden. De volksvertegenwoordigers kregen daarnaast het verwijt dat zij hun zakken willen vullen, omdat zij hogere vergoedingen krijgen als het aantal inwoners van de gemeente tot boven de 24.000 stijgt, wat het geval zou zijn bij een asielzoekerscentrum voor zeshonderd vluchtelingen.

Ook werd geopperd dat er helemaal geen vraagstuk is, aangezien het COA opteert voor locaties die minimaal vijftien jaar mee kunnen, terwijl dat in Steenbergen maar vijf tot hooguit tien jaar zou zijn.