Lot Van den Bosch in handen Gewoon Lokaal!

STEENBERGEN – Wethouder Vincent van den Bosch krijgt behalve van zijn eigen partij, D66, ook de steun van de coalitiegenoten CDA en VVD. De coalitiepartijen Gewoon Lokaal! en Steenbergen Anders hebben hun standpunt nog niet bepaald. Volkspartij en PvdA willen dat de wethouder opstapt, omdat hij zich te buiten is gegaan aan video-blogger Vladimir Hornicek.

Het filmpje hiervan werd binnen de kortste keren landelijk nieuws. Van den Bosch bood vervolgens tegenover de raad zijn excuses aan voor zijn gedrag, maar vroeg om begrip voor de omstandigheden. Hij zou al maandenlang lastig zijn gevallen door de blogger. Ook stelde de wethouder een doodsbedreiging te hebben ontvangen, niet wetende uit welke hoek.

Voor het ‘filmincident’ wil Van den Bosch niettemin ook Hornicek zijn excuses aanbieden, die is volgens hem echter nog niet ingegaan op het verzoek tot een persoonlijk gesprek. ,,Hij wil helemaal niets meer met de gemeente te maken hebben, maar de uitnodiging blijft wat mij betreft staan.’’

PvdA en Volkspartij reageerden hoogst verontwaardigd op de woede-uitbarsting van de wethouder, die wat deze fracties betreft de eer aan zichzelf dient te houden. Zij vinden zijn ‘optreden’ onacceptabel, zeker nu Steenbergen toch al onder het vergrootglas ligt vanwege de vluchtelingendiscussie. Ook zeggen de beide oppositiepartijen over voldoende aanwijzingen te beschikken dat Van den Bosch zich onder valse aliassen op Facebook in het politieke debat heeft gemengd. De wethouder ontkent dit in alle toonaarden.

Hoewel het CDA zijn woede-aanval jegens Hornicek niet goed wil praten, is deze coalitiepartij bereid het incident door de vingers te zien. ,,We snappen dat een emmer soms overloopt,’’ stelt fractievoorzitter Jeroen Weerdenburg. Het CDA zal een motie van afkeuren of wantrouwen dan ook niet steunen.

'Er zijn bestuurders die grotere fouten hebben gemaakt en niet zijn weggestuurd'

Hetzelfde geldt voor de VVD. Van den Bosch heeft volgens fractieleider Kees Gommeren ‘uiteraard een grove fout’ gemaakt. ,,Maar wat kan er gebeuren als constant het bloed onder je nagels uit gehaald wordt. Er zijn bestuurders die grotere fouten hebben gemaakt en niet zijn weggestuurd. Heel deze affaire heeft bovendien een extra dimensie gekregen door het vluchtelingendebat. Alle commotie rond de nepaccounts laten wij ook voor wat het is.’’

Coalitiepartij Steenbergen Anders zegt er bij monde van fractieleider Tim Huisman nog niet uit te zijn, maar het lot van Van den Bosch ligt nu vooral in handen van Gewoon Lokaal!, de grootste (coalitie)partij in de raad. Fractievoorzitter Wilma Baartmans liet er direct na het voorval, op persoonlijke titel, geen misverstand over bestaan dat de wethouder wat haar betreft zou moeten opstappen. Hoe het fractiestandpunt of de mening van de individuele fractieleden luidt, kan Baartmans op dit moment nog niet zeggen.

Zie ook: 

https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/wethouder-met-meerdere-gezichten.html

https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/wethouder-moet-eer-aan-zichzelf-houden.html

https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/wethouder-betreurt-filmincident.html