Loopcursus voor beginners bij Diomedon

STEENBERGEN – Zaterdag 21 maart gaat bij sportvereniging Diomedon op het sportpark aan de Seringenlaan een nieuwe loopcursus voor beginners van start. Dat gebeurt tussen 9:30 en 11:00 uur.

Gedurende 12 weken worden de deelnemers begeleid om aan hun conditie en looptechniek te werken. Daarna zijn ze in staat om 5 kilometer aaneengesloten te lopen. De cursus wordt dan ook afgesloten met een 5 kilometerloop op de atletiekbaan.
Tijdens de cursus wordt gewerkt aan de houding (corestability) en zal aandacht worden besteed aan schoeisel, kleding en voeding. Naast de cursusavonden krijgen de deelnemers voor de rest van de week een loopschema mee.
De kosten voor de cursus bedragen 35 euro, voor aanvang te voldoen. Een inschrijfformulier is te downloaden van de site www.diomedon.nl, een mail sturen naar jokedekock@home.nl kan ook. Hier kunnen belangstellenden tevens terecht voor meer informatie.
Wie na de cursus lid wil worden van Diomedon is welkom op een van de trainingsavonden op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag.