Lokaal Sportakkoord belooft beter sporten en bewegen voor jong en oud

STEENBERGEN – Het lokale sport- en beweegakkoord voor de gemeente Steenbergen is nu een feit. Woensdag ondertekenden 20 partners die actief zijn binnen de gemeente het akkoord en samen gaan zij zich nu inspannen om het bewegen en sporten te stimuleren.

De samenwerking gaat er voor zorgen dat sportaccommodaties breder worden ingezet en dat de betrokken partners samen gaan werken. Dat zijn niet alleen sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld het Vluchtelingenwerk, de GGD, Zo Kinderopvang en de Katholieke Bond voor Ouderen. Samen wordt bekeken naar wat er in de samenleving gebeurt en hoe sporten en bewegen daarbij een rol kunnen spelen. De bedoeling is ook dat de jeugd in de gemeente Steenbergen al van jongs af aan gestimuleerd worden tot sporten en bewegen. Ook zal sport steeds meer een middel worden om sociale contacten, welzijn en gezondheid te bevorderen.

Jaarlijks 20.000 euro beschikbaar

Met de 20 deelnemende partners zijn twee werkgroepen gevormd. De ene gaat zich vooral richten op meer en beter bewegen door iedereen, de tweede groep focust zich op gezonde verenigingen en ruimte. Een stuurgroep zorgt ervoor dat beide werkgroepen het lokaal Sportakkoord uit kunnen voeren. Er is hiervoor vanuit het Rijk jaarlijks 20.000 euro beschikbaar. Begonnen wordt met het ontwikkelen van een online sportplatform waar alles te vinden zal zijn over sport en bewegen en waarbij ook een verbinding wordt gemaakt met zorg, welzijn en onderwijs.

Sportformateur

Er is ook een sportformateur – Debbie Jans – die vragen beantwoordt en belangstellenden in contact brengt met de werkgroepen. Zij is te bereiken via mail: info@factorjans.nl en via telefoon: 06 22 290 184.