‘Locatie voor bouwclubs op Heense Molen te kostbaar’

STEENBERGEN – B en W zijn niet genegen te investeren in de ontwikkeling van de leegstaande loodsen op Heense Molen tot locatie waar meerdere carnavalsbouwclubs ondergebracht zouden kunnen worden. ,,We hebben er serieus naar gekeken, maar dit is een te kostbare optie,’’ aldus wethouder Cors Zijlmans, die nu een definitief voorstel gaat maken voor de huisvesting van de wagenbouwers in een loods aan de Koperslagerij op bedrijventerrein Reinierpolder II.

Kort na afgelopen carnaval sloot Zijlmans namens de gemeente al een voorlopig koopcontract voor deze loods, maar voordat hij het plan kan voorleggen aan de raad, moet eerst het college hierover nog een beslissing nemen.

De Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen (SBCS) vroeg de wethouder onlangs de voorgestelde huurprijs van circa 1000 euro op z’n minst te halveren, omdat het anders voor de bouwclubs veel te duur wordt. Vooralsnog hebben twee bouwclubs, Vor Mekaor en Gebeiteld, concrete belangstelling getoond voor het mogelijke onderkomen.

In de loods zou nog een derde bouwclub terecht kunnen, op het bijhorende terrein is voldoende ruimte voor een tweede loods, waar zich dan eventueel in een later stadium nog meer bouwclubs kunnen huisvesten.

De SBCS liet ondertussen haar oog vallen op de nog veel riantere locatie in het buurtschap Heense Molen, maar volgens Zijlmans moet daar – buiten de koopsom – te veel geld geïnvesteerd worden om de loodsen geschikt te maken voor het onderhavige doel.

,,Er moet, zacht uitgedrukt, het nodige aan gebeuren. Zo ligt er op één van de loodsen een asbestdak, alleen al het vervangen daarvan brengt veel te hoge kosten met zich mee en het gaat hierbij wel om gemeenschapsgeld.’’

Of hij bereid is de huurlasten van de loods aan de Koperslagerij te verlagen om de bouwclubs op die manier tegemoet te komen, kan de wethouder op dit moment nog niet zeggen. Het onderwerp zal in mei aan de orde komen in de raad.