Lintjes kunnen weer worden aangevraagd

ALLE KERNEN – Ook volgend jaar kunnen inwoners die zich door hun inzet voor onze gemeenschap langdurig en belangeloos hebben ingezet worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester Van den Belt roept daarom op kandidaten hiervoor aan te melden. Dat kan tot 15 juli. Mits de voorgestelde kandidaten aan de gestelde criteria voldoen, zal hij de aanvraag van harte ondersteunen. De afgelopen keer werden maar liefst 19 personen uit de gemeente Steenbergen onderscheiden.
Voor nadere informatie en het digitaal invullen of downloaden van een aanvraagformulier kan men terecht op www.lintjes.nl en voor nadere informatie is ook John Nijssen, kabinetschef van de burgemeester, bereikbaar via kabinet@gemeente-steenbergen.nl en (0167) 543313.