Lintje voor Riet Bosters uit De Heen

Riet Bosters-Rens (73), [De Heen, Oude Heijdijk 24]

Riet Bosters is sinds 1985 actief in het kerkelijk leven in en rond de Gummaruskerk.  Zij zette zich lange tijd actief in bij de kindernevendiensten – die zij op verzoek van pastoor Nieuwlaat mede vorm gaf – en als bijzonder bedienaar bij de eucharistievieringen. Tevens brengt ze de Heilige communie bij zieken thuis. Daarnaast bezorgt zij het kerkblad en was de oprichter van een projectkoor. In de jaren 1993 tot en met 2006 was Riet Bosters vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Onze Stede waar zij activiteitenbegeleidster was, koffie en thee schonk en assisteerde bij het uitdelen van de maaltijden.

Van 2000 tot 2006 was ze secretaris van Bridgeclub Welberg, deed de ledenadministratie, stelde er het bridgeprogramma op en werkte de uitslagen van de bridgedrives uit. Daarnaast onderhield zij de contacten met de Nederlandse Bridgebond. Ze was ook gedurende 12 jaar medeorganisator van een bridgemiddag in bejaardensociëteit D’Ouwe Stempel, later in ’t Cromwiel. Van 2005 tot 2015 was Riet Bosters secretaris van het voormalig Gemengd Ouderenkoor De Eendrachtzangers. In haar tiener jaren was de Heense al (hulp-)leidster bij de welpen en gidsen van de scouting en vanaf haar twintigste  zat zij in het bestuur van de jongerenvereniging De Instuif. Gewaardeerd werd ook de mantelzorg voor haar schoonouders en voor een tante.